Drs J. J. Atema

Drs J. J. Atema is benoemd tot directeur van de uitgeverij en drukkerij Bosch en Keuning nv in Baarn, als opvolger van W. van de Willege (58) die het bedrijf over enkele maanden zal verlaten. Bij Bosch en Keuning werken ruim 360 mensen.