Daf lijdt 150 mln verlies door slinkende markt

ROTTERDAM, 5 JAN. De vrachtwagenfabriek DAF heeft over 1990 een netto verlies van 150 miljoen gulden geleden. Het verlies over de tweede helft van het jaar bedroeg ongeveer 118 miljoen gulden.

Deze voorlopige cijfers heeft bestuursvoorzitter A. van der Padt gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak aan de 15.400 medewerkers bekendgemaakt. In augustus verwachtte het bedrijf nog “een kleine netto winst” te boeken over 1990, omdat volgens een woordvoerder het tweede kwartaal “een positieve ontwikkeling van ons resultaat te zien had gegeven”. In 1989 boekte DAF een netto winst van 172 miljoen gulden op een omzet van 5, 3 miljard gulden.

Mede als gevolg van de begin augustus uitgebroken Golfcrisis en de toenemende economische onzekerheid, daalde na de zomer de vraag naar vrachtwagens zodat in oktober voor 1990 een “aanzienlijk verlies” werd aangekondigd.

Vooral de Britse markt deed het slecht. In het eerste kwartaal was de totale marktomvang al 21 procent geslonken ten opzichte van dezelfde periode in 1989, de rest van het jaar liep de daling op tot 42 procent in het vierde kwartaal. De andere delen van de Europese markt zijn in 1990 enkele procenten gekrompen, uitgezonderd Duitsland waar sprake was van groei.

DAF is voor het eerst sinds 1983 in de rode cijfers beland doordat sinds de overneming van British Leyland (1987) veertig procent van de omzet in Groot-Brittannie wordt behaald. Prijsconcurrentie zette de marges onder druk en oplopende voorraden deden de rentelasten stijgen. Omdat het stuur rechts zit zijn de Brite vrachtwagens op het continent onverkoopbaar.

Bestuurder F. Koolen van de Industriebond FNV toont zich niet verbaasd over de cijfers en heeft hoop voor de toekomst. “Misschien is het dieptepunt nog niet helemaal bereikt, maar daarna gaat het ongetwijfeld weer beter. DAF is financieel gezien een goede onderneming met goede produkten en kwalitatief goed personeel”.

Van der Padt stelde gisteren met nadruk dat het bedrijf in de maanden januari tot en met oktober in alle belangrijke afzetlanden het marktaandeel heeft uitgebreid, inclusief Groot-Brittannie waar het aandeel steeg van 21, 2 naar 22, 7 procent. Cijfers in het halfjaarbericht tonen dat de stijging hoofdzakelijk in de eerste helft van 1990 is gerealiseerd.

Omdat de omvang van de totale markt afnam, liep de absolute verkoop van DAF-vrachtwagens terug van 36.200 in 1989 naar ongeveer 30.000 vorig jaar. De afzet van bestelwagens (lichter dan 3, 5 ton) steeg van 23.616 naar 24.500 stuks.

Op de Amsterdamse beurs daalde de koers van het aandeel gisteren een dubbeltje naar 18, 80 gulden.