Catharsis

'Zwelgen in droefheid' van Karin de Mik (NRC Handelsblad, 17 december) heeft een sociaal-psychologische functie. In de jaren dertig bestond er een kleine bioscoop vlakbij Piccadilly Circus, die was gespecialiseerd in sentimentele films (die men in de Verenigde Staten tear jerkers noemt). Het viel me op dat een belangrijk deel van de bezoekers bestond uit keurige serieus ogende heren van middelbare leeftijd. Bij navraag bleek dat in het land van de vooral in public schools zorgvuldig aangekweekte stiff upperlip behoefte bestond aan de catharsis van een good cry.

    • Ir. T. Komor