Bridge

Het boek dat de Hongaarse schrijver Geza Ottlik, die eind vorig jaar in Boedapest overleed, samen met de Schot Hugh Kelsey heeft geschreven heet Adventures in Card Play. Zij behandelen daarin het thema van het creeren of het elimineren van entrees in de eigen hand of in de handen van de tegenpartij door manoeuvres tegen 'onzichtbare' waarden. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen? Beter dan een ingewikkelde uiteenzetting het volgende spel waarmee Ottlik, later bijgestaan door Kelsey, zich heeft bezig gehouden:

(Schoppen) A 6 4

(Harten) 10 6 5

(Ruiten) B 8 7 4

(Klaver) 9 4 2

(Schoppen) B 10 8

(Harten) V 7 4 2

(Ruiten) 10 6 5 2

(Klaver) 7 6

(Schoppen) 9 7 5 2

(Harten) H 8 3

(Ruiten) V 9 3

(Klaver) 10 8 5

(Schoppen) H V 3

(Harten) A B 9

(Ruiten) A H

(Klaver) A H V B 3

Z zit in 6 SA en krijgt (Schoppen) B als uitkomst. Als gewone bridge-stervelingen hun kansen moeten schatten, dan zullen zij niet verder komen dan de hoop dat O beide (Harten)-honneurs of een (Harten)-honneur-tweede bezit, of dat (Ruiten) V tweede valt, of dat (Klaver) 10 tweede valt waardoor in (Klaver) 9 naast (Schoppen) A in de blinde een 2de entree ontstaat, nodig om de dubbele (Harten)-snit te nemen. Zonder een van deze gunstige zitsels lijken 2 (Harten)-verliesslagen onvermijdelijk. Zegt u eens eerlijk: ziet u in N's (Schoppen) 6 een 2de entree tot N's hand? Nee? Maar Ottlik wel. Hij incasseerde na (Schoppen) B in de hand te hebben genomen eerst (Klaver) A-H en toen (Klaver) 10 niet verscheen, vervolgde hij met de twee andere honneurs waarna deze situatie ontstond:

(Schoppen) A 6

(Harten) 10 6 5

(Ruiten) B 8 7

(Klaver) - - -

(Schoppen) 10 8

(Harten) V 7 4

(Ruiten) 10 6 5

(Klaver) - - -

(Schoppen) 9 7

(Harten) H 8 3

(Ruiten) V 9 3

(Klaver) - - -

(Schoppen) V 3

(Harten) A B 9

(Ruiten) A H

(Klaver) - - -

Zie nu wat gebeurt als Z ook zijn laatste (Klaver) speelt. Gooit W een (Harten) af, dan vervolgt Z met (Harten) 9 uit de hand. Als W neemt, is maar een entree in N nodig om O's (Harten)-honneur eruit te snijden. Duikt W en neemt O, dan kan Z door later (Harten) A te slaan W's (Harten)-honneur laten vallen. Het beste doet W er dus aan a tempo een (Harten) te laten gaan in de hoop dat de leider hierdoor wordt verleid te spelen op (Harten) H-V bij O. Maar voor W is dit allemaal moeilijk te zien omdat de waarden van zijn lage (Schoppen)- en (Ruiten)-kaarten 'onzichtbaar' zijn. Hij gooit dus een van deze af. Kiest hij een (Ruiten), dan incasseert Z ook (Ruiten) A-H en (Schoppen) V-A en snijdt in (Harten). W wint, maar moet (Harten) terugspelen. En kiest W een (Schoppen), dan verplaatst hij de moeilijkheden naar zijn partner. Een (Harten) kan deze niet missen, maar ook geen (Ruiten). Ook hij gooit dus een onschuldige (Schoppen) bij. Maar nu is N's (Schoppen) 6 een 2de entree geworden. Z neemt (Schoppen) V met (Schoppen) A over, snijdt in (Harten), en steekt na weer aan slag te zijn gekomen nu met (Schoppen) 3 naar (Schoppen) 6 over om de (Harten)-snit te herhalen.

Dit thema lijkt binnen allerlei onderdelen van de speeltechniek te bestaan en leidde in Adventures in Card Play tot hoofdstuktitels als 'Non-material finesses' (snits) of 'Non-material squeezes' (dwangposities).

Tot slot een ander spel, dat Ottlik speelde tegen Rafael Cohen die ook behoorde tot de groep sterke Hongaarse bridgers van voor de oorlog:

(Schoppen) V 10 7

(Harten) H V 9 5

(Ruiten) A H

(Klaver) A H 10 5

(Schoppen) 8 4

(Harten) B 10 7 4 3

(Ruiten) 9 7 5 3

(Klaver) B 4

(Schoppen) H B 9 5 2

(Harten) A 8

(Ruiten) 6 2

(Klaver) V 8 7 2

(Schoppen) A 6 3

(Harten) 6 2

(Ruiten) V B 10 8 4

(Klaver) 9 6 3

W opende in 3de hand met een psychic: 1 (Ruiten), en na N's doublet en O's 1-(Schoppen)-antwoord bood Ottlik (Z) 1 SA, door N tot 3 SA verhoogd. Dat contract zat nu in de verkeerde hand zoals bleek toen W met (Schoppen) 8 was uitgekomen. Cohen (O) dekte N's (Schoppen) 10 met (Schoppen) B, en kunt u zich nu een voorstelling maken van de wijze waarop O trachtte te verhinderen dat Z zijn (Ruiten)-kleur incasseert, en Z er desondanks in slaagt 3 SA te maken? Volgende week beschrijf ik u dit duel.

    • Bob van de Velde