Bordeaux

Girondins de Bordeaux heeft alle krediet verspeeld. Letterlijk en figuurlijk. De spelers hebben al maanden geen salaris ontvangen, de geldschieters weigeren de roemruchte club te hulp te schieten. Het faillissement nadert onafwendbaar, de club dreigt zelfs naar de tweede divisie te worden teruggezet. Gisteren strandde de zoveelste reddingspoging. Jean-Pierre Derose, de vice-voorzitter van de Kamer van Koophandel van Bordeaux, trok zich terug als actieleider.