Besluit bouw kolencentrale Maasvlakte geschorst

DEN HAAG, 5 jan. - Er komt voorlopig geen conventionele kolencentrale op de Maasvlakte bij Rotterdam. Het besluit van minister Andriessen (economische zaken) om zo'n centrale te bouwen, is gisteren geschorst door mr J. J. R. Bakker, voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

De rechter schorste het ministeriele besluit omdat Andriessen daarbij heeft nagelaten een onderzoek in te stellen naar de gevolgen voor het milieu van een kolencentrale in vergelijking met andere vormen van elektriciteitsopwekking. Zo'n onderzoek, een zogenoemde Milieu Effect Rapportage (MER), moet de minister nu zeer waarschijnlijk alsnog inlassen.

De rechter deed zijn uitspraak in een spoedprocedure die was aangespannen door de oliemaatschappij Texaco en de Stichting Natuur en Milieu. Texaco voelde zich benadeeld omdat minister Andriessen was voorbijgegaan aan haar procede voor een centrale op basis van kolenvergassing, een meer milieuvriendelijke techniek. In een MER zal alsnog de techniek van kolenvergassing betrokken moeten worden.

Tegen de uitspraak van de rechter is geen beroep mogelijk, maar Texaco heeft over dezelfde kwestie behalve de spoedprocedure ook een uitgebreide zogenoemde bodemprocedure tegen de staat aangespannen. De rechter geeft echter aan dat het voor de minister niet aantrekkelijk is de bodemprocedure af te wachten, omdat “een gerede kans aanwezig” is dat Andriessen deze zaak verliest. Alleen door die procedure te winnen kan de minister aan een MER ontkomen.

Texaco reageerde gisteren verheugd op de uitspraak. “Niet alleen Texaco, maar ook het milieu heeft gewonnen”, aldus Texaco-jurist A. M. de Graaff. “Wij hopen dat Economische Zaken zich nu sportief opstelt en in de MER alsnog een objectief onderzoek naar kolenvergassing doet.” Ook Natuur en Milieu is “ontzettend blij” met de gerechtelijke uitspraak. “Andriessen is terechtgewezen en terecht.”

CDA, PvdA en D66 concluderen, in reactie op de uitspraak van de rechter, dat de kans nu “kleiner” is geworden dat er uiteindelijk een conventionele kolencentrale op de Maasvlakte komt. Economische Zaken en de elektriciteitsproducenten (SEP) gaven gisteren geen commentaar.

Pag. 14: Texaco: wel winst maar nog geen centrale