Bank in VS verliest 450 miljoen dollar in een kwartaal

De in Boston gevestigde Bank of New England verwacht een verlies over het vierde kwartaal van ongeveer 450 miljoen dollar. Twee jaar geleden waren moeilijkheden bij deze bank een voorbode van een crisis in het Amerikaanse bankwezen. De oninbare leningen van de bank zijn in de laatste drie maanden met 500 miljoen dollar toegenomen, ongeveer 20 procent van de uitstaande leningen.