AOT in money management

Op de optiemarkt proberen kopers en verkopers van opties tot overeenstemming te komen over prijzen en hoeveelheden. Om te voorkomen dat duizenden kleine en grote beleggers elkaar dagelijks op moeten zoeken, vindt de feitelijke handel plaats in het beursgebouw aan het Rokin in Amsterdam. Daar voeren floor brokers de orders van banken en commissionairs (die optreden namens hun beleggende klanten) uit.

Zelden zijn de aan- en verkopen met elkaar in evenwicht. Meestal beweegt de markt zich tussen twee uitersten: er zijn alleen kopers of er zijn alleen verkopers (bijvoorbeeld bij een krach). Gevolg: om zaken te kunnen doen moeten beleggers afwachten tot de omstandigheden veranderen of ze moeten hun prijzen aanpassen. Geduld is een schone zaak, maar niet op de beurs. De bal moet rollen, want de inkomsten van floor brokers, banken en commissionairs hangen af van de omzetten.

Daarom moeten handelaren proberen de markt op gang te houden door op te treden als tegenpartij. Die market makers zijn verplicht op de vloer van de beurs aan te geven op welk bedrag zij willen kopen en verkopen. Beleggers weten dus dat er altijd een partij is waar ze zaken mee kunnen doen.

De concurrentie tussen beleggers en market makers zorgt er voor dat de opgegeven prijzen scherp gesteld zijn. De beurs houdt de handel onder druk door het maximale verschil tussen koop- en verkoopprijzen (in het dagelijkse koersoverzicht vermeld als 'bied' en 'laat') aan regels te binden.

De rol van de beroepshandel is vergelijkbaar met die van een verzekeraar. De markt voor autoverzekeringen is een voorbeeld van een markt waarop alleen kopers actief zijn. Bijna iedere autobezitter betaalt een premie om zijn bezit te beschermen tegen schade of schade toegebracht aan derden. De verzekeraar is tegenpartij van de verzekerden.

Om al die risico's te kunnen dekken en daar ook nog iets aan te verdienen analyseren zij aan de hand van de gemelde schades nauwkeurig hoe de risico's in de sterk van elkaar verschillende markten zich ontwikkelen. Op die analyses worden de premies gebaseerd. De concurrentie tussen de maatschappijen zorgt voor een acceptabel premieniveau. Een goede en voorzichtige market maker is, net als een verzekeraar, een kundige en vooral snelle risico-analist.

Anders kan hij wel inpakken. Dagelijks, soms meer dan een keer, wordt de portefeuille met rechten en verplichtingen doorgerekend op de te verwachten risico's bij veronderstelde koersbewegingen. Daarbij zijn snelle computers en vooral zeer geavanceerde programma's onmisbare hulpmiddelen.

Een market maker profiteert, naast zijn kapitaal en kredietverschaffers in mindere mate, alleen maar zelf van zijn kennis en ervaring. Bij de twee market maker-bedrijven met notering op de beurs, AOT en Van der Moolen, kan iedereen meedelen in de winst door het kopen van aandelen.

Een aandeelhouder profiteert echter niet ten volle van de capaciteiten van een handelaar. Dat is wel het geval wanneer een market maker vermogens van derden zou beheren. Maar die combinatie van handelen en beleggen is niet gebruikelijk, omdat er een mogelijke ondoorzichtige verstrengeling van belangen kan optreden.

Institutionele en andere groot-beleggers in de Verenigde Staten hebben ontdekt dat de uiterst actieve benadering van handelaren tot hogere rendementen kan leiden bij het beheer van vermogens dan de bijna klassieke en een beetje heilige spreiding over verschillende vermogenswaarden (asset mix), landen en sectoren. Daarom hebben enkele grote Amerikaanse beroepshandelaren een pootje aan hun bedrijf gebreid dat zich met vermogensbeheer nieuwe stijl bezighoudt.

Ook in ons land is het zo ver. Sinds 1 januari is AOT Money Management, de voor dit doel opgerichte (twaalfde) dochter van de AOT Groep, op de markt met het Advanced Money Management Concept voor grote (voorlopig professionele) vermogens. Het concept gaat uit van belegging en arbitrage in en met opties, termijncontracten, warrants, convertibles en andere instrumenten (zoals aandelen) waarvoor in Nederland of elders een liquide markt wordt onderhouden. Het bedrijf staat onder leiding van Jaap Hoff, een van de AOT-pioniers, die kan bogen op een loopbaan als handelaar in opties en futures op edele metalen, soft commodities, olie, valuta en indexen op bijna alle grote Amerikaanse beurzen.

    • Adriaan Hiele