Vakbond overweegt hogere looneis

ROTTERDAM, 4 JAN. De Industriebond FNV zal definitieve looneisen in de komende onderhandelingen over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) laten afhangen van de inflatiecijfers en van de maatregelen die het kabinet treft om uit de financiele problemen te komen.

Dit zei voorzitter B. van de Weg van de vakbond gisteren in Leersum. De eerder geformuleerde looneis van vier procent zal volgens hem hoger worden als de inflatie hoger uitvalt of wanneer het kabinet de lasten voor de werknemers fors verzwaart.

De Industriebond FNV is de komende maanden betrokken bij onderhandelingen over meer dan tweehonderd CAO's voor ongeveer 800.000 werknemers in de industrie. In de eerste afgesloten nieuwe CAO, voor de schoonmaakbranche (125.000 werknemers), is een loonstijging van 3, 5 tot 3, 65 procent overeengekomen.

Van de Weg zei niet onder de indruk te zijn van “de waarschuwingen van de heer Lubbers”. De premier zei onlangs dat het kabinet de uitkeringen niet aanpast als de lonen met meer dan drie procent stijgen. “Te gek voor woorden”, noemde Van de Weg het “gefluister” in Den Haag over een nieuwe loonmaatregel. Zo'n maatregel is tussen 1970 en 1981 zeven maal genomen en heeft volgens hem geen enkele keer aan zijn doel beantwoordt.

De voorzitter van de Industriebond FNV noemde het verder “onzin” dat de vakbeweging de koppeling tussen uitkeringen en ambtenarensalarissen enerzijds en de loonontwikkeling in het bedrijfsleven anderzijds zou opblazen met looneisen die uitstijgen boven de drie procent. Hij zei dat hem de afgelopen maanden een ding duidelijk is geworden: “Dit kabinet heeft nooit de intentie gehad de uitkeringen te koppelen aan de lonen in de marktsector. De achterliggende bedoeling blijkt nu de behoefte de lonen te koppelen aan de noden van de Rijksbegroting”, aldus Van de Weg.