Uitspraak mestbeleid herroepen

DEN HAAG, 4 jan. - De Raad van State heeft een voorlopige beschikking over de bouw van mestsilo's herroepen. Voor de bouw van mestsilo's van meer dan 50 kubieke meter is nu definitief een hinderwetvergunning nodig. De uitspraak vergemakkelijkt het transport van overtollige mest van de zandgronden naar het noorden en zuidwesten van Nederland.

Het komt zelden voor dat de Raad van State in een uiteindelijk besluit afwijkt van het voorlopige oordeel. De voorlopige beschikking veroorzaakte in oktober vorig jaar de nodige onrust bij de ministeries van milieu en landbouw. Die vreesden dat het mestbeleid op losse schroeven zou komen door de uitspraak van de Raad van State.

Een belangrijk deel van het mestoverschot moet worden weggewerkt door mest te transporteren uit de varkensgebieden naar de akkerbouwgebieden in het noorden en in Zeeland. Voor de opslag zijn grote mestbassins nodig in de akkerbouwgebieden.

Nu de bouw van mestsilo's alsnog onder de Hinderwetvergunning valt, kunnen de provincies de bouw van mestsilo's niet tegenhouden. Het ministerie van landbouw toonde zich vandaag “bijzonder verheugd” met de uitspraak. Volgens een woordvoerder wordt de uitspraak gezien als een tweede steun in de rug voor het mestbeleid. Eerder gaf Brussel toestemming voor het geven van subsidie op de bouw van mestfabrieken. (ANP)