Nog geen kabinet in Suriname

PARAMARIBO, 4 jan. - De formatie van een nieuw Surinaams kabinet heeft vertraging opgelopen. In Paramaribo wordt de nieuwe ministersploeg niet voor maandag verwacht.

Het initiatief van de formatie heeft het Militair Gezag. De drie politieke partijen NPS, VHP en KPI, die samen de door de militaire machtsgreep tot aftreden gedwongen regering vormden, zijn er nog weinig bij betrokken. Bouterse had gisteren wel een kort gesprek met VHP-leider Lachmon.

Volgens de afspraken die na de coup werden gemaakt tussen het Militair Gezag en de drie partijen, moet over de samenstelling van het kabinet concensus worden bereikt. De partijen hebben nog niet beslist of zij ook daadwerkelijk aan het kabinet zullen meedoen. Zij zullen mogelijk elk een minister voordragen. Het zal dan niet gaan om vertegenwoordigers uit 'de eerste linie'.

De NPS moet eerst nog een intern probleem oplossen. Deze partij heeft zich het meest verzet tegen de 'legalisering' van de coup door de Nationale Assemblee. Kritische NPS-vertegenwoordigers willen dat de partij zich geheel afzijdig houdt.

Geen van de politieke partijen wil zich aan het te vormen zakenkabinet binden. Legerleider Bouterse zal waarschijnlijk vandaag met de drie frontleiders gezamenlijk een gesprek hebben. Zo'n gesprek had de afgelopen week nog niet plaatsgehad.

Vice-president Wijdenbosch heeft gisteren zijn functie van voorzitter van de door het leger gesteunde NDP neergelegd. Hij wordt opgevolgd door O. van Amson (voorheen vice-voorzitter). Tijdens de buitengewone vergadering was ook legercommandant I. Graanoogst aanwezig. Wijdenbosch zei dat de beide functies volgens de Grondwet niet verenigbaar zijn. Hij verweet de leiders van de 'oude' politieke partijen hun leiderschap wel met staatsfuncties te hebben gecombineerd. Wijdenbosch onderstreepte dat zijn stap niet betekent dat hij de partij de rug toe keert. “Ik zie mogelijkheden vanuit een andere positie de doeleinden van de partij te helpen bereiken.”