Minister Kok schuift met deel kinderbijslag

DEN HAAG, 4 jan. - Minister Kok (financien) heeft een deel van de kinderbijslag (600 miljoen gulden) voor het eerste kwartaal van dit jaar al in 1990 kunnen betalen.

Dit werd mogelijk omdat het kassaldo van de overheid ultimo vorig jaar 600 miljoen gulden meeviel. Dit heeft het ministerie van financien gisteren bekend gemaakt.

Het was de bedoeling van het kabinet om het volledige bedrag van de kinderbijslag voor het eerste kwartaal van dit jaar (1550 miljoen gulden) al in 1990 te betalen. Maar tegenvallers in de belastinginkomsten doorkruisten dit plan. Door de belastingtegenvallers dreigde het financieringstekort van het rijk in 1990 boven de 5, 25 procent uit te komen.

Door het bedrag van 1550 miljoen gulden naar 1990 te schuiven, zou het tekort alnog op 5, 25 dit percentage kunnen uitkomen. Nu het ministerie van financien eind december een iets gunstiger kassaldo bleek te hebben, kon toch nog 600 miljoen worden betaald. De oorzaak van het gunstiger kassaldo is nog niet duidelijk.

De financiele tegenvaller in de kinderbijslag voor 1991 (op Prinsjesdag is rekening gehouden met de volledige betaling van 1550 miljoen gulden in 1990) blijft hierdoor beperkt tot bijna een miljard gulden. Bij het opmaken van de tussenbalans, waarmee het kabinet volgende week maandag gaat beginnen, moet een beslissing worden genomen hoe de begroting voor dit jaar 'sluitend' kan worden gemaakt.