Justitie spant geding aan tegen Amnesty over publicatie artikel

DEN HAAG, 4 jan. - Het ministerie van justitie heeft een kort geding aangespannen tegen Amnesty International en tegen onderzoeker drs. A. J. Ramdas. Het ministerie wil voorkomen dat Amnesty International een verslag publiceert dat Ramdas heeft gemaakt van vertrouwelijke gesprekken van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACV) met asielzoekers en de beraadslagingen van commissieleden. Het kort geding dient op 10 januari voor de president van de rechtbank in Amsterdam.

Ramdas, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, kreeg voor een promotie-onderzoek toestemming om zittingen bij te wonen van de ACV, na ondertekening van een verklaring dat hij strikte geheimhouding zou bewaren over wat hij zou horen en niets zou publiceren dat tot individuele personen zou kunnen worden herleid.

Volgens landsadvocaat mr. Groen heeft Ramdas zijn geheimhoudingsplicht al eerder geschonden door zonder toestemming een bijdrage te leveren aan een symposium van Amnesty International. Verdere verspreiding van de tekst wil Justitie voorkomen. “Vreemdelingen krijgen de garantie dat zij vrijuit kunnen spreken. De commissieleden willen vrijuit van gedachten kunnen wisselen. Het komt wel vaker voor dat mensen voor onderzoek bij vertrouwelijke besprekingen aanwezig mogen zijn, maar de weergave daarvan is wel aan beperkingen onderhevig”, aldus Groen.

De advocaat van Ramdas, mr. Th. Spijkerboer, bestrijdt dat uit de tekst is op te maken om welke personen het gaat. Toen zijn client hoorde dat de commissie daar anders over dacht en toestemming tot publicatie weigerde, heeft hij volgens Spijkerboer een gesprek daarover gevraagd, maar niet gekregen. “Nu is het te laat. De publikatie is gedrukt en gebonden.”

Het boek is een weergave van het Amnesty-symposium over de rol van informatie in de asielprocedure. Het belang van de bijdrage van Ramdas is volgens mr. Spijkerboer 'de nieuwe sociologische invalshoek'. Volgens de advocaat stelt Ramdas de functie van de commissie ter discussie, gezien de vele afwijzingen.

Amnesty International vindt het kort geding opmerkelijk, omdat leden van de commissie vreemdelingenzaken in oktober aanwezig waren op het symposium en de tekst van Ramdas dus kenden. “Het is geen vleiend artikel voor de commissie. De manier waarop zij mensen ondervraagt is nogal ontmoedigend, maar het is absoluut niet waar dat wie dan ook herkenbaar is in de tekst”, aldus een woordvoerster van Amnesty.