Funk kandidaat

Bert Funk is door het hoofdbestuur van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) voorgedragen als opvolger van bondsvoorzitter Piet de Bruin die eind dit jaar zijn functie neerlegt. De 53-jarige Funk is thans voorzitter van het volleybal-opleidingscentrum en heeft tevens zitting in het hoofdbestuur. Van 1972 tot 1989 trainde Funk het militaire team.