Continental Can betaalt $ 450 mln schadervergoeding

Continental Can Corporation, moeder van de Nederlandse blikfabrikant Thomassen en Drijver-Verblifa, moet 3.000 oud-werknemers een schadevergoeding van in totaal 415 miljoen dollar betalen wegens het niet nakomen van pensioenverplichtingen. Bij reorganisaties had de onderneming deze werknemers vlak voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd onslagen om zo enkele honderden miljoenen guldens te bezuinigen.