Confrontatie over begroting Sovjet-Unie alsnog afgewend

MOSKOU, 4 JAN. President Gorbatsjov en de 15 republieken van de Sovjet-Unie hebben met een belangrijk akkoord over de begroting van de Unie een open confrontatie voorlopig afgewend.

President Gorbatsjov sprak gisteren voor de televisie van een akkoord dat “zaken van levensbelang” regelt.

Volgens de president was zonder akkoord snel chaos ontstaan en de Sovjet-Unie uit elkaar gevallen. Betaling van salarisen zou in gevaar zijn gekomen, sociale voorzieningen dreigden ontregeld te raken.

Hij zei dat een cruciaal punt in het akkoord de compensatie betreft voor de republieken die veel grondstoffen leveren aan de Unie maar daarvoor minder geld krijgen dan de republieken die veel industrie binnen hun grenzen hebben.

De Republiek Rusland, de Russische Federatie met veruit het grootste aantal inwoners en grondstoffen van de Sovjet-Unie, wilde aanvankelijk de grondstoffen geheel in eigen beheer nemen, maar zal nu meer compensatie krijgen.

Vorige week onstond een ernstige crisis toen Rusland, de grootste republiek, besloot de bijdrage aan de Unie-begroting met bijna 80 procent terug te brengen (met 119 miljard roebel - 400 miljard gulden tegen de officiele koers - tot 23, 4 miljard roebel). Rusland financiert bijna de helft van de totale Unie-begroting. Rusland zou, nu het meer compensatie krijgt voor zijn grondstoffenleveranties, zijn verzet tegen de belastingafdrachten opgeven.

Gorbatsjov zei gisteren voor de televisie dat het om een voorlopig akkoord gaat. Op basis daarvan kunnen volgens hem zowel de overkoepelende Unie-regering als de regeringen van de republieken nu een begroting opstellen. Het tijdelijke akkoord moet nog door de parlementen van de republieken worden goedgekeurd.

Niet bekend

Het akkoord is gesloten tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe federatieraad van de Sovjet-Unie nadat ze op verzoek van Gorbatsjov extra bevoegdheden heeft gekregen en is omgevormd van adviesorgaan tot bestuursorgaan. (Reuter, AFP)