Chaos bij Oostduitse apothekers is voorbij

BONN, 4 JAN. Tussen de Duitse minister van volksgezondheid, Norbert Blum (CDU), de Westduitse farmaceutische industrie en de Oostduitse apothekers is een oplossing in de maak voor de noodsituatie in de geneesmiddelenvoorziening in de vroegere DDR. De chaotische toestand van de laatste dagen is voorbij nu Oostduitse apothekers gisteren, op verzoek van hun beroepsorganisatie, hun langzaam-aan-acties hebben beeindigd en weer normaal verkopen.

In spoedoverleg in Bonn met de apothekersorganisatie en de Westduitse farmaceutische industrie heeft Blum gisteren beloofd dat hij de wettelijke regeling gaat veranderen die voor dit jaar de geneesmiddelen-prijs en de vergoeding van ziekteverzekeraars in de vroegere DDR vastlegde op 45 procent van het Westduitse prijspeil. De farmaceutische industrie staakte toen haar leveringsboycot van Oostduitse groothandelaars en apothekers.

De drastische wettelijke prijsverlaging per 1 januari 1991 was opgenomen in het Duitse eenwordingsverdrag wegens de zwakke financiele positie van de Oostduitse ziekteverzekeraars. Door de in het algemeen nog veel lagere Oostduitse inkomens hebben die verzekeraars een veel te lage premie-opbrengst om de modernere maar ook veel duurdere Westduitse geneesmiddelen te kunnen vergoeden.

Blum had daarom de prijs en de verzekeringsvergoeding voor Westduitse geneesmiddelen per 1 januari drastisch beperkt. Tot 1994 zouden de prijzen dan geleidelijk mogen stijgen met de inkomens en premies in de vroegere DDR. De Westduitse farmaceutische industrie weigerde aan deze opzet mee te doen, de overheid moet tekorten van de Oostduitse ziekteverzekeraars compenseren, meende zij.

De chaos werd compleet toen die apothekers de afgelopen dagen hun winkels sloten omdat zij hun duur ingekochte Westduitse geneesmiddelen niet voor 45 procent van de prijs van de hand wilden doen. Vrijwel direct ontstond een tekort aan medicijnen voor suikerzieken en asthma- en hartpatienten. Woensdag ontstonden lange rijen voor Oostduitse apotheken die nog een soort nooddienst draaiden. In Bonn liet de FDP scherpe kritiek op minister Blum horen, terwijl de oppositionele SPD hem juist opriep om een einde te maken aan “de chantage” van de farmaceutische industrie die “Oostduitse patienten slachtoffers laat worden van haar mateloze winstbejag”. In Blums eigen CDU werd de farmaceutsiche industrie weliswaar “de roofridder van de Duitse eenheid” genoemd, maar tegelijkertijd zette een geirriteerde kanselier Kohl zijn partijgenoot Blum onder druk om snel een oplossing te vinden.

In bijna acht uur durende onderhandelingen is nu gisteren van weerskanten flink water in de wijn gedaan. De Westduitse pharmaceutische industrie stelde voor in 1991 voor een bedrag van maximaal 900 miljoen mark aan tekorten van Oostduitse verzekeraars voor haar rekening te nemen mits zij haar normale prijzen mag blijven rekenen. Overigens, tot een grens van 1, 5 miljard, moet Blum zulke tekorten gedeeltelijk compenseren. Worden de kosten nog hoger, dan moet opnieuw worden onderhandeld, zo is afgesproken. Een regeling voor volgende jaren moet nog nader worden overeengekomen en aan het oordeel van de Bondsdag worden onderworpen. Dat Blum nu enigszins de aftocht moet blazen bleek gisteren ook uit opmerkingen van minister Waigel (financien, CSU) die duidelijk maakte dat zijn ministerie geen extra geld beschikbaar stelt om het medicijnen-compromis te financieren.

    • J. M. Bik