Bulgaren in voorjaar vervroegd naar stembus

SOFIA, 4 jan. - De partijen in het Bulgaarse parlement hebben besloten eind mei of begin juni parlementsverkiezingen te houden. Dat is een half jaar eerder dan oorspronkelijk was gepland. Eind februari of begin maart zullen gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Voor de parlementsverkiezingen moet een nieuwe grondwet zijn opgesteld.

De leiders van de partijen hebben deze besluiten genomen om een 'vreedzame overgang naar een democratische samenleving' te garanderen. De overeenkomst komt neer op een steunbetuiging aan de coalitieregering van de onafhankelijke premier Dimiter Popov.

Leiders van de oppositionele Unie van Democratische Krachten en van de Beweging voor Rechten en Vrijheden, die vooral door etnische Turken wordt aangehangen, onderstreepten wel dat zij het betreurden te moeten samenwerken met voormalige communisten die zitting hebben in het overgangskabinet.

De regering-Popov, die in december aan het bewind kwam nadat de socialistische premier Loekanov onder druk van voortdurende demonstraties en stakingen moest aftreden, heeft te kampen met een ernstige economische crisis. Er heersen grote voedseltekorten en de energievoorziening is zeer slecht. Sinds woensdag wordt geen benzine meer verkocht aan particulieren.

Premier Popov zei gisteren in een vraaggesprek dat de komende maanden veel Bulgaarse fabrieken zouden moeten sluiten als het gebrek aan grondstoffen niet snel wordt aangevuld. “Het Bulgaarse volk is zich niet bewust in welke toestand het verkeert”, aldus de premier. “Voedselvoorraden zijn bijna uitgeput en we hebben geen harde valuta om in het buitenland voedsel of medicijnen te kopen.” (Reuter, AP)