Annie Schmidt eregast op nieuw schrijversfestival

ROTTERDAM, 4 jan. - De Nederlandse schrijfster Annie M. G. Schmidt krijgt bijzondere aandacht op het eerste Story International festival, dat van 15 tot en met 20 januari in het Bibliotheektheater in Rotterdam wordt gehouden. De vierde avond van het festival zal geheel aan haar werk zijn gewijd.

De keus viel op Annie Schmidt omdat zij kan worden beschouwd als de grote vernieuwer van de Nederlandse jeugd- en kinderliteratuur, zo lichtte Story-directeur Martin Mooij toe. Aan het festival werken auteurs uit vijftien landen deel.

Analoog aan Poetry International, het internationale poezie-festival dat jaarlijks in Rotterdam wordt gehouden, is ook op Story gekozen voor een vertaalproject. Een groot aantal van de deelnemende schrijvers uit het buitenland heeft toegezegd werk van Annie Schmidt te vertalen. Op 18 januari zullen die vertalingen worden voorgedragen in aanwezigheid van de schrijfster, vertolkster Hetty Blok en componist Harry Bannink, die veel van haar teksten op muziek heeft gezet.

Het is de bedoeling, aldus Martin Mooij, dat Story jaarlijks aandacht besteedt aan kinder- en jeugdliteratuur. Volgens de plannen wordt daar tijdens een van de komende festivals een symposium aan gewijd.

Tot de deelnemende schrijvers behoren dit jaar Marion Bloem, Remco Campert, Jules Deelder, Adriaan van Dis en Bob den Uyl. De lijst buitenlandse auteurs vermeldt namen als Eduard Uspenski (Sovjet-Unie), Anthony Horowitz (Engeland), Aziz Nesin (Turkije) en Marianne Wiggins (Verenigde Staten). Als presentatoren treden op Pier Tania, Leen Vermeiren, Ed Leeflang, Willem van Toorn en Joke van Leeuwen. (ANP)