Zuivelschap boos over kritiek milieugroepen

DEN HAAG, 3 jan. - De milieugroepen in Nederland moeten eens ophouden met hun niet aflatende pogingen om de landbouw de zwarte piet toe te spelen. De landbouw krijgt daardoor ten onrechte een slechte naam. Dit zei H. Schelhaas, voorzitter van het produktschap voor zuivel, vandaag in Den Haag tijdens zijn nieuwjaarsrede.

Schelhaas noemt de groeiende ergernis in de landbouw over de milieu-activisten terecht. “Deze groepen roepen bijna automatisch, zodra ze een half of onvoldragen rapport hebben gelezen: dus moet de veestapel worden ingekrompen. Ze durven blijkbaar de zwakke landbouw wel aan, maar bij voorbeeld de machtige autolobby veel minder: het autoverkeer zal in de komende 15 jaar blijven groeien. De gewone koe wel, de heilige koe niet.”

Ook de provinciale en lokale overheden kregen kritiek van Schelhaas. Ze zijn terecht bezig natuur en milieu te beschermen, maar dreigen daarbij soms wel de Nederlandse landbouw kapot te regelen. De belangen van de land- en tuinbouw tellen soms nauwelijks nog mee, aldus Schelhaas.

De zuivel gaat moeilijke jaren tegemoet, verwacht Schelhaas. Vorig jaar zijn als gevolg van een lagere melkprijs en lagere vleesprijzen de inkomens in de melkveehouderij gemiddeld 45 procent gedaald. Vooral veel kleinere bedrijven zijn in de gevarenzone terechtgekomen. Schelhaas ziet de inkomens de komende verder dalen door toenemende zuiveloverschotten, stijgende milieu-kosten en minder EG-subsidies.

De afbouw van de EG-subsidies is het gevolg van de GATT-onderhandelingen die tot een vrije wereldhandel moeten leiden. Schelhaas waarschuwt tegen een te ver doorgevoerde liberalisatie van het landbouwbeleid. “Het is gevaarlijke demagogie om te stellen dat in de landbouw dezelfde economische wetten moeten gelden als in de rest van de samenleving. Het voedsel behoort tot de eerste levensbehoeften, en er kan beslist niet op dezelfde wijze mee worden omgegaan als met de andere produkten.” (ANP)