Wegener Tijl handhaaft positieve winstprognose 1990

Niet bekend

Wegener Tijl boekte in de eerste helft van 1990 met 13, 7 miljoen gulden al een stijging van de nettowinst met dertig procent. De ontwikkeling van de betaalde oplage van de door het concern uitgegeven dag- en weekbladen is vorig jaar stabiel gebleven. Het totale advertentievolume in de dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen is licht gestegen, ondanks een daling in de advertentiecategorieen nationaal en detaillisten. Deze daling is gecompenseerd door een stijging in de categorieen personeel en onroerend goed.