Weekstaat der Nederlandsche Bank; Ongelukkig begin voor banken

AMSTERDAM, 3 JAN. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de banken een minder gelukkig begin van het nieuwe jaar bezorgd. Op de eerste handelsdag hadden de banken niet de beschikking over extra steun in de vorm van een speciale belening.

De laatste belening liep af op 2 januari, terwijl een door DNB aangekondigde nieuwe belening pas vanaf vandaag beschikbaar is. De enige steun die de banken van DNB gisteren nog kregen was het contingent ter grootte van ongeveer vier miljard gulden. Bij een geldmarkttekort van ruim zeven miljard is dat duidelijk te weinig.

De banken waren voor het resterende tekort op elkaar aangewezen, wat ertoe leidde dat de daggeldtarieven gisteren hoog noteerden op 9, 5 procent. Een verlichting voor de banken was wel de verlaging van de verplichte kasreserve van 6, 6 miljard naar 2, 9 miljard gulden. De nieuwe kasreserveverplichting loopt tot 15 januari.

Deze ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn niet op de weekstaat terug te vinden, omdat deze op 31 december is afgesloten. De nieuwe speciale belening, met een omvang van bijna vier miljard en tegen een onveranderd tarief van 8, 9 procent, is nodig omdat voor de lopende periode nieuwe belastingafdrachten aan het Rijk worden verwacht. Dit leidt tot een verkrapping van de geldmarkt, waarvoor de nieuwe belening compensatie biedt.

Wel blijkt uit de weekstaat dat het Rijk 1990 niet met een lege schatkist afsluit. Op oudejaarsdag bevatte de schatkist 3, 1 miljard gulden. Bovendien was het Rijk, door de belastingafdrachten in de afgelopen week, ook in staat het beroep op het financieringsarrangement met De Nederlandsche Bank weer ongedaan te maken.

Door het wegvallen van het jaarultimo-effect is de opwaartse druk op vooral de kortere geldmarkttarieven enigszins verminderd. Zo lagen de een-maands interbancaire tarieven gisteren op 9, 3 procent, circa 30 procentpunt lager dan rond de kerst. Ook de drie-maands tarieven liepen enigszins terug, maar bij de twaalf-maands tarieven was van een daling niet of nauwelijks sprake. Overigens noteerden de een-maands tarieven vanochtend weer iets hoger. De verwachting is dat, gelet op de nog steeds niet al te sterke positie van de gulden ten opzichte van de Duitse mark en de dreiging van een renteverhoging in Duitsland, de rente op de geldmarkt voorlopig nog hoog zal blijven.

Bron: NMB Postbank Groep