Voorburg reikt prijs uit aan heldere ambtenaren

VOORBURG, 3 jan. - Er bestaan ambtenaren die begrijpelijk kunnen schrijven. R. P. Spoel en G. W. G. van der Hoeven, ambtenaren bij de gemeente Voorburg, hebben bewezen dat ambtelijke taal niet synoniem hoeft te zijn aan wollig en gecompliceerd. De gemeente Voorburg reikte gisteren taalprijzen uit voor gemeentelijke teksten die het predikaat 'helder' verdienden. De winnaars kregen een oorkonde en vijfhonderd gulden voor een brief over twee financiele regelingen voor de ouderen. Het juryrapport: deze brief heeft een warme, meelevende toon en daarmee een plezierige benadering voor de mensen die de gemeente wil bereiken.

Voorlichter Van der Hoeven en teamleider Sociale zaken Spoel schreven de brief aan 7700 ouderen in Voorburg. Van der Hoeven reageert opgetogen: “Er bellen spontaan mensen op om te zeggen dat het fijn is om brieven van de gemeente te krijgen die ze ook begrijpen”.

“Het is goed dat er zoveel aandacht aan wordt besteed. Je merkt nu al dat het een soort automatisme wordt. Ook stukken die voor intern gebruik zijn bedoeld, worden steeds begrijpelijker.”

Voorburg is niet de eerste gemeente die een taalprijs voor ambtenaren heeft. Rotterdam nam in 1984 tijdens de begrotingsbehandeling een 'schertsmotie' aan van het VVD-raadslid en wethouder mr. H. C. G. L. Polak. Als taalliefhebber wilde hij een prijs voor de ambtenaar die helder en duidelijk taalgebruik weet te combineren met sierlijkheid. Bij zijn afscheid uit de raad kreeg hij als hommage zelf de prijs.

In Voorburg is de taalprijs onderdeel van een campagne. Tussen november 1988 en maart 1989 gaf gemeentevoorlichter en neerlandicus Peter Zuijdgeest een spoedcursus begrijpelijk schrijven aan de hand van tien vuistregels. Zinnen met meer dan twee bijzinnen, de lijdende vorm, ambtelijke uitdrukkingen zoals 'met betrekking tot' en 'ten gevolge van', afkortingen en vakjargon waren taboe. De belangstelling was dusdanig dat volgens Zuijdgeest iedereen die regelmatig de pen hanteert, inclusief burgemeester en wethouders, de cursus nu heeft gevolgd. Met de taalprijs wil het Voorburgs college het bereikte op peil houden.

Het ambtelijk taalgebruik helemaal uitbannen is de gemeente Voorburg niet gelukt. 'Structurele inbedding', 'kostenplaatje' en 'kwantificeerbaar' zijn woorden waar de jury 'niet blij' mee zegt te zijn. Dit kan niet verhinderen dat een nota waar alle drie de woorden in terug te vinden zijn toch een tweede prijs behaalt. Als excuus geldt dat deze nota is geschreven voor mensen van wie verwacht mag worden dat zij deze woorden zonder moeite begrijpen of in ieder geval uit eigen ervaring herkennen: raadslieden en andere ingewijden.