Uit Buro A'dam wil meer publiek gaan aantrekken

AMSTERDAM, 3 jan. - Meer matinees ten behoeve van 65-plussers, de instelling van een educatieve dienst voor de podiumkunsten, een budget voor collectieve publiciteit en meer promotie van het Amsterdamse kunstaanbod zowel in Nederland als over de grenzen. Dit zijn enkele van de aanbevelingen die het Amsterdamse Uit Buro (AUB) doet in een discussienota over publiekswerving.

Op het ogenblik bezoekt zeventig procent van de Nederlanders weleens een museum, theater of bioscoop; in Amsterdam is dat percentage tachtig. Het gros van die bezoekers doet dat echter niet vaker dan vier keer per jaar. Het Uit Buro wil er nu naar streven het aantal bezoeken per jaar te stimuleren en het deel van de bevolking te bereiken dat nooit een culturele instelling bezoekt. Het betreft hier voornamelijk mensen met een lage opleiding en een bescheiden inkomen.

Onder hen bevinden zich veel allochtonen die niet naar het theater gaan omdat de voorstellingen niet zijn afgestemd op hun taal en cultuur. Een moeilijk probleem, aldus directeur Arthur van Schendel van het Uit Buro, omdat deze instelling zich niet behoort te bemoeien met het aanbod: dat is een zaak van de kunstenaar. Hij pleit voor onderzoek naar de precieze redenen van het wegblijven van eenvijfde deel van de bevolking, maar hij vraagt zich af of het noodzakelijk is dat kunst door iedereen wordt genoten. (ANP)

    • Kitty Kilian