Stem uitbrengen blijft handwerk voor Kamer

DEN HAAG, 3 jan. - De Tweede Kamer blijft stemmen door middel van handopsteken. In de nieuwe vergaderzaal die op 28 april 1992 in gebruik wordt genomen, zal geen stemmachine worden geinstalleerd.

Kamervoorzitter Deetman maakte dit gisteren bekend tijdens zijn traditionele nieuwjaarsontmoeting met de parlementaire pers. Volgens Deetman is “objectief” vastgesteld dat stemmingen veel sneller verlopen op de huidige manier dan langs elektronische weg.

Overigens worden de bouwkundige voorzieningen in de nieuwe vergaderzaal wel voorbereid op de mogelijkheid een stemmachine te installeren. Mocht de Kamer in de toekomst alsnog besluiten machinaal te gaan stemmen, dan hoeft de nieuwe vergaderzaal niet meer verbouwd te worden.

De Tweede Kamer geeft sinds 1983 met handopsteken te kennen ergens voor of tegen te zijn. Daarvoor stemde de Kamer door middel van zitten en opstaan. Dat is afgeschaft omdat deze wijze van stemmen, die door de leden werd aangeduid als 'Kamergymnastiek' te veel tijd kostte. Bovendien leidde het voortdurende zitten en opstaan vooral tijdens lange stemsessies tot onoverzichtelijke situaties voor de voorzitter.

Deetman deed gisteren in zijn nieuwjaarsboodschap een beroep op zijn collega-Kamerleden het onder zijn leiding opgestelde rapport over staatkundige en bestuurlijke vernieuwing serieus te nemen. “De Kamer heeft met enige durf de unieke kans leeuw te zijn”, aldus Deetman. Hij wees erop dat de Kamer de mogelijkheid heeft “richting en leiding te geven” aan de concretisering en vormgeving van staatkundige en bestuurlijke vernieuwing.