SPD maakt bezwaar tegen sturen van Duitse vliegtuigen naar Turkije

BONN, 3 jan. - De Duitse regering gaat volgens de oppositionele SPD ten onrechte akkoord met het NAVO-besluit om tijdelijk Belgische, Italiaanse en Duitse vliegtuigen te stationeren aan de Turks-Iraakse grens.

De SPD vindt het NAVO-besluit om op een dergelijk Turks verzoek in te gaan onjuist om politiek-militaire redenen. Bovendien handelt de Duitse regering volgens SPD-Bondsdagspecialist Karsten Voigt door haar instemming met dat NAVO-besluit in strijd met de Duitse grondwet. Voigt baseert zich op artikel 115a van de grondwet, waarin is bepaald dat militaire inzet van Duitse eenheden alleen mogelijk is nadat de Bondsdag op voorstel van de regering uitdrukkelijk en met een meerderheid van twee derden heeft vastgesteld dat de verdediging van het eigen grondgebied in het geding is. Dat kan, meent hij, alleen het geval zijn als er metterdaad een militaire aanval op Duitsland dreigt.

Voigt meent dat de regering zich ook niet kan baseren op artikel 24 van de Duitse grondwet. Daarin is ruimte gemaakt om soevereine rechten over te dragen aan een internationale veiligheidsorganisatie als de NAVO en voor het volgen van militaire stappen en besluiten daarvan. Maar volgens Voigt is er geen sprake van een conflict tussen Irak en een NAVO-lid, maar tussen Irak en de Verenigde Naties.

Een Duitse regeringswoordvoerder noemde dit laatste SPD-standpunt gisteravond “een misverstand”. Het gaat hier niet om artikel 115a en de verdediging van Duits grondgebied, de Duitse regering beroept zich in dit geval juist op artikel 24. Het Duitse NAVO-lidmaatschap brengt mee dat een besluit van de ministers van defensie van het bondgenootschap om in te gaan op het Turkse verzoek om militaire bijstand ook de Bondsrepubliek bindt, zei hij. De NAVO-vliegtuigen die naar Turkije gaan dienen om Irak van een aanval te weerhouden, niet om Irak als “derde land” (buiten het NAVO-gebied) te bedreigen, aldus de woordvoerder.

    • J. M. Bik