Sjevardnadze: er dreigt een nieuw Tbilisi

MOSKOU, 3 jan. - Edoeard Sjevardnadze, eind december onverwachts afgetreden als Sovjet-minister van buitenlandse zaken, heeft in een vraaggesprek opnieuw gewaarschuwd dat de dictatuur naderbij komt.

Sjevardnadze zei tegen Moskovskije Novosti dat hij is afgetreden omdat hij het denkbeeld niet kan verdragen dat er geweld zal worden gebruikt bij het herstel van de orde. “Ik geloof dat de dictatuur onvermijdelijk is als het land niet van de crisis kan worden gered. Dramatiseer ik? Nee, dat denk ik niet, “ aldus Sjevardnadze. “We horen telkens weer dat orde en discipline onmisbaar zijn. Natuurlijk zijn ze dat. Maar helaas worden orde en discipline in de mentaliteit van velen in verband gebracht met geweld.”

Sjevardnadze zei ervan overtuigd te zijn geraakt dat de neerwaartse spiraal waarin de Sovjet-Unie zich bevindt het onmogelijk maakt het “nieuwe denken” in het buitenlands beleid te handhaven. “De koers van de gebeurtenissen kan leiden tot een herhaling van wat in Tbilisi en Bakoe is gebeurd, “ zei hij, refererend aan het gewelddadige optreden van militairen tegen nationalisten waarbij meer dan honderd doden vielen.

Volgens de minister was de toespraak tot het Volkscongres, waarin hij zijn aftreden bekendmaakte, “de simpelst mogelijk - naief misschien, maar eerlijk”. “Ik wilde de afgevaardigden waarschuwen en het Congres wijzen op een reeel gevaar. Helaas zag de meerderheid van het Congres het anders.” De toespraak was niet bedoeld om president Gorbatsjov schade toe te brengen. “Het probleem is dat velen van ons de zaken niet meer bekijken. We houden congressen, zittingen, plenums, maar we nemen geen beslissingen - dat geldt voor ambtenaren, ministers en zelfs de president.” (Reuter)