Robeco-fondsen moesten eigen aandelen kopen

ROTTERDAM, 3 JAN. Het beleggingsfonds Robeco heeft vorig jaar voor ongeveer een miljard gulden eigen aandelen moeten inkopen, zo valt af te leiden uit de gisteren gepubliceerde voorlopige jaarcijfers.

Gisteren kwam op de beurs opnieuw fors aanbod in Robeco los. Het Rotterdamse fonds moest van onbekende partijen (dubbelgeteld) bijna veertig miljoen inkopen en was daarmee het meest verhandelde fonds op de eerste beursdag.

Het aandeel Robeco is vorig jaar met 16, 6 procent in waarde gedaald. De wereldaandelen-index van Morgan Stanley, die Robeco zelf de beste maatstaf voor de eigen prestaties vindt, daalde in diezelfde periode met 26, 2 procent. Het aan Robeco toevertrouwde vermogen daalde met drie miljard van 12, 4 tot 9, 4 miljard gulden. Vrijwel de hele daling vond plaats in de tweede helft van vorig jaar. Daarvan is twee miljard het gevolg van koersdaling en een miljard van inkoop van eigen aandelen.

Bij Rolinco daalde de waarde met 22, 6 procent. Daar bleef het aantal uitstaande aandelen nagenoeg gelijk. De omvang van het fonds liep terug van 6, 3 tot 4, 9 miljard gulden.

Het obligatiefonds Rorento behaalde een positief resultaat van 1, 2 procent maar zag het toevertrouwd vermogen dalen van 6, 6 naar 5 miljard gulden.

Het vermogen van het veel geplaagde onroerend-goedfonds Rodamco daalde van tien naar 7, 9 miljard als gevolg van inkopen van aandelen. De intrinsieke waarde van het aandeel veranderde niet. Maar op basis van de beurskoers leden beleggers in Rodamco een verlies van 28, 3 procent.

Alles bij elkaar liep het aan de hele Robeco-groep toevertrouwde vermogen vorig jaar met zeven miljard gulden terug van 45, 8 tot 38, 8 miljard gulden. Volgens een woordvoerder van Robeco is die terugval geen reden tot verandering van het beleid. De beleggingsresultaten zijn volgens hem voor een internationaal gespreide aandelenportefeuille niet slecht: “Je kunt van Robeco niet van de ene op de andere dag een money-market fund maken.” De dalende omvang is voor Robeco geen reden tot wijziging van de eigen organisatie. “We blijven bezig met de uitbreiding van het assortiment, maar dat deden we toch al.”