Opvang asielzoekers is nog onduidelijk

DEN HAAG, 3 jan. - Het ministerie van WVC heeft nog geen inzicht in de mate waarin haar oproep van eind vorig jaar aan gemeenten om meer opvangplaatsen voor asielzoekers ter beschikking te stellen, succes heeft gehad. Volgens een woordvoerster van het ministerie is het ook nog te vroeg. “De circulaire met het verzoek is pas vorige maand de deur uit gegaan.” In de circulaire wijzen minister d'Ancona en staatssecretaris Heerma van VROM de gemeenten er op dat zij de mogelijkheid hebben om woonruimte te vorderen in het kader van de Leegstands- en Woonruimtewet. Het rijk wil het aantal huidige opvangplaatsen van 13.000 opschroeven naar 30.000. Vorige maand heeft WVC overleg gevoerd met ondermeer Defensie, het Rode Kruis en het Leger des Heils over de wijze van opvang van vluchtelingen uit met name Oost-Europa.