Navo willigt Turks verzoek in en stuurt 42 vliegtuigen

BRUSSEL, 3 jan. - De NAVO heeft gisteren besloten om 42 vliegtuigen van zijn mobiele interventiemacht AMF (Ace Mobile Force) naar Turkije te sturen. Het is de eerste keer dat de NAVO officieel bij de Golfcrisis wordt betrokken en eveneens de eerste keer dat de AMF wordt ingezet.

Turkije heeft al voor kerstmis om versterking van zijn luchtmacht in het grensgebied met Irak gevraagd omdat het land vreest ingeval van een oorlog door Irak te worden aangevallen. In dat geval moeten de NAVO-bondgenoten Turkije bijstaan. De vliegtuigen mogen echter alleen verdedigend optreden.

De 42 vliegtuigen die binnenkort naar Turkije vertrekken zijn afkomstig uit Duitsland, Belgie en Italie, de drie landen die behoren tot de AMF die de zuidoostelijke NAVO-flank verdedigt. Het gaat om 18 Duitse Alpha-jets, 18 Belgische Mirage-5 toestellen en zes Italiaanse F-104 Starfighters, allemaal tamelijk verouderde en in elk geval geen geavanceerde toestellen.

In NAVO-kringen wordt dan ook benadrukt dat het sturen van de vliegtuigen naar de Turkse basis Diyarbakir gezien moet worden als een symbolisch gebaar: “Het gaat meer om vlagvertoon dan om iets anders”, zo zei men vanmorgen in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.

Belgie legt er tegelijkertijd de nadruk op dat de toestellen vooral een “ontradende”, “defensieve” en “preventieve” taak hebben. Het gaat om een “oefening van ontradende en preventieve aard die bestaat uit het uitvoeren van patrouillevluchten in het Turkse luchtruim om aldaar blijk te geven van een internationale aanwezigheid”, zo staat in een regeringsverklaring te lezen.

De route van deze patrouilles moet dan ook op een zodanige manier worden vastgesteld “dat elk risico van misverstanden en provocaties wordt vermeden”, zo gaat de verklaring verder. Voor elke verandering van deze opdracht is een nieuwe beslissing van het Defence Planning Committee van de NAVO nodig, “wat een nieuwe beslissing van de regering impliceert”.

Belgie heeft tegelijkertijd aangekondigd dat het zijn andere inspanningen in verband met de Golfcrisis - o.m. de aanwezigheid van een fregat, twee mijnenjagers en een commandoschip in de buurt van de Golf en het ter beschikking stellen van C-130 transportvliegtuigen - zal “aanpassen” om een verbintenis te vermijden “die niet in verhouding zou staan” tot de inspanningen van andere Europese landen.

    • Frits Schaling