Koerden beeindigen hongerstaking in kerk

EINDHOVEN, 3 jan. - De 22 Koerdische vluchtelingen die in de Eindhovense Catharinakerk in hongerstaking waren, hebben gisteren hun actie beeindigd. De hongerstaking heeft 22 dagen geduurd. Een hongerstaker is inmiddels in een ziekenhuis opgenomen.

De gezondheidstoestand van de anderen is naar omstandigheden redelijk. De actie was bedoeld om aandacht te vragen voor de vervolging van de Koerden door de Turkse overheid.

Volgens de zegsman van de hongerstakers is de actie beeindigd omdat op het politieke vlak door verscheidene partijen toezeggingen zijn gedaan om de kwestie van de Koerdische vluchtelingen aan te kaarten. “Het CDA, de PvdA, Groen Links en D66 erkennen de rechten van het Koerdische volk en hebben toegezegd dat ze de schendingen van de mensenrechten jegens de Koerden door Turkije op diverse niveaus aan de orde zullen stellen”, aldus de woordvoerder.

Euro-parlementarier P. Cornelissen zei gisteren in de Catharinakerk dat hij over de Koerdische vluchtelingen mondelinge vragen zal stellen aan onder andere de Europese Commissie. Hij doet dat in relatie tot de financiele steun van de Europese Gemeenschap aan Turkije in verband met de Golfcrisis. Ook wil Cornelissen de kwestie persoonlijk aankaarten bij EG-commissaris Andriessen. Zijn de antwoorden die hij daarbij krijgt onbevredigend dan is Cornelissen bereid zelf een onderzoek in Turkije in te stellen naar de omstandigheden waaronder de Koerden zich bevinden.

De kwestie van de Koerdische vluchtelingen komt binnenkort ook aan de orde in de commissies Buitenlandse Zaken van zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Ook in het kabinet wordt erover gesproken. Volgens de zegsman van de actievoerders zal er bovendien van diverse zijden bij het ministerie van justitie op worden aangedrongen de hongerstakers niet terug te sturen naar Turkije en hun assieldossiers opnieuw te onderzoeken. (ANP)