Instapcontrole op bus in Amsterdam blijkt succesvol

AMSTERDAM, 3 jan. - De controle op het instappen in gelede bussen van het Amsterdamse Gemeentevervoerbedrijf (GVB) is een succes geworden. Het zal op alle lijnen met gelede bussen, ook 's nachts, worden ingevoerd. Dit zei directeur B. Smit gisteren in zijn nieuwjaarsrede.

Met het 'gesloten instapregiem' daalde het percentage zwartrijders op lijn 33 van 20 procent tot onder de twee procent, terwijl het GVB zich vijf procent ten doel had gesteld. De verhoging van de boete voor zwartrijden had niet veel effect. In het kader van de preventie wordt deze maand een proef begonnen met een conducteur op tramlijn 4. Op de metrostations wordt de kaartverkoop aangevuld met automaten en toegangscontrole.

Controle en preventie alleen noemde Smit niet voldoende. De reizigers moeten ook een kaartje kunnen kopen. In 1990 is het aantal voorverkooppunten uitgebreid tot 390. Ook in enkele hotels en wisselkantoren worden nu dag- en meerdagen kaarten verkocht.

In 1990 nam het aantal reizigers toe met vier procent. Het voorlopige financiele overzicht wijst op een sluitende exploitatie. Een voorgenomen stijging van de produktiviteit met twee procent werd niet gehaald. Behalve aan de verkeerssituatie in Amsterdam wijt Smit dit aan de interne organisatie van het GVB. Aan het Amsterdamse gemeentebestuur is voorgesteld de rayons op te heffen en voor eind 1991 vier produktiesectoren in te stellen, voor tram, bus, metro- sneltram en het vervoer met de pont.

Het positieve actiebeleid begint volgens Smit effect te sorteren. In vijf jaar steeg het aantal vrouwelijke personeelsleden van 4, 3 procent tot 10, 8. Het aantal allochtone personeelsleden steeg van 3, 4 naar 7, 5 procent. Met vier andere bedrijven in Nederland is het GVB door de Stichting P en O genomineerd voor de jaarprijs 1990 voor emancipatiebeleid.