HET BATAAFSE VUUR

'Het Bataafse Vuur'. Dependance gemeentemuseum Arnhem. 6 jan t-m 31 maart. Di t-m vr 10-17u, zo 12-17u. Utrechtseweg 87, Arnhem. Inl. 085-512431.

In het jaar 69 na Christus, na de dood van keizer Nero, brak de Bataafse Opstand uit: talloze romeinse legerplaatsen in Nederland werden aangevallen en platgebrand door de Bataven, een Germaanse stam uit het middennederlandse rivierengebied. De Bataven, onder leiding van Julius Civilis, kregen steun van de Kaninefaten die de kuststrook bewoonden. De opstand sloeg over naar Germanie en Gallie. Maar uiteindelijk bleek de Romeinse overmacht van opperbevelhebber Cerialis te groot: op een brug op het eiland der Bataven (de Betuwe) sloten Cerialis en Civilis een bestand. Vanaf zondag 6 januari t-m 31 maart is in de dependance van het gemeentemuseum Arnhem op een maquette en in verschillende diorama's te zien waar en hoe de schermutselingen plaats vonden. Een deel van de begeleidende teksten is afkomstig van de romeinse geschiedschrijver Tacitus, die de opstand beschreef in zijn Historien. tek: Fragment uit T. Knuivers 'Geschiedenis des vaderlands tot op onze tijden' uit 1852.

Bataven bij een romeinse vloothaven, J. H. Isings uit 'Geillustreerde vaderlandse geschiedenis', P. Louwerse, 1939 Batavenleider Julius Civilis (links) en romeins opperbevelhebber Cerialis (rechts) sluiten vrede in de Betuwe, 70 na Christus. Tekening C. Jetses, 1926 Civilis en Cerialis sluiten vrede in de Betuwe, schoolplaat uit de serie 'Vaderlandsche historieplaten voor scholen en huisgezinnen', circa 1855. Collectie Nationaal Schoolmuseum Rotterdam