Foto

MEPPEL - De vorige week vrijdag op 83-jarige leeftijd overleden Lucas Polhaupessy, een vooraanstaand lid van de Molukse gemeenschap in Nederland, is gisteren in Meppel gecremeerd. In 1949 behoorde hij tot de delegatie van de deelstaat Oost-Indonesie (waaronder de Molukken) bij de ronde-tafelconferentie in Den Haag. Hij geloofde in tegenstelling tot de president van de Republiek Maluku Selatan, ir. J. A. Manusama, niet in een onafhankelijke Molukse staat. De door hem opgerichte Commissie Rechtspositie Ambonezen en Militaire Schepelingen wilde in de jaren vijftig een status voor de Molukse staat in koninkrijksverband, gelijk aan die van Suriname en Curacao. Polhaupessy verweet Manusama dat deze bleef volhouden dat de Nederlandse regering beloften niet was nagekomen. Volgens Polhaupessy heeft de Molukse jeugd daardoor in de waan geleefd door Nederland in de steek te zijn gelaten. (Foto Sake Elzinga)