Conditie politieagent is 'modaal'

ROTTERDAM, 3 jan. - Een compliment is het niet, als de leden van je bond wordt verweten dat ze allesbehalve fit zijn. Toch vindt L. van der Linden, voorzitter van de Nederlandse politiebond, het niet verkeerd dat er wat meer aandacht wordt besteed aan de conditie van politiemensen. Het moet echter niet in het belachelijke worden getrokken. “De politieambtenaar is niet ongezonder dan de gemiddelde Nederlander”, aldus Van der Linden.

Ook H. Kruizinga, secretaris van de Algemene Christelijke Politiebond, is het er wel mee eens dat op initiatief van de Landelijke Overleggroep Bedrijfsartsen politie (LOB) de conditie van politiemensen wat nader onder de loep wordt genomen. De bedrijfsartsen hebben vastgesteld dat agenten niet gezond eten, teveel roken en drinken en te weinig sporten. De LOB wil daarom dat, zeker voor bepaalde politiefuncties, sportbeoefening meer prioriteit krijgt en pleit daarnaast voor een regelmatig terugkerende keuring.

Om de conditie van agenten te verbeteren zal er bij de politie een voorlichtingscampagne worden opgezet. P. Slikker, voorzitter van de LOB, onderkende al dat een foldertje hierbij niet zal helpen en hij denkt daarom aan het creeren van een voorbeeldgroep van politiemensen die gezamelijk gaat sporten of afslanken. “Dat werkt dus niet”, zegt Van der Linden. “De agenten zouden zich van hun stoel lachen van ellende.”

Kruizinga vindt de sportkeuring een goed idee. “Vroeger had je bij de rijkspolitie een jaarlijkse conditiekeuring. Als je die met goed gevolg aflegde kreeg je honderd gulden.” Van der Linden ziet er niet veel heil in. De bestuursleden van beide bonden zijn het over een ding roerend eens. De beste oplossing is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden; afname van de werkdruk en dus minder stress. “En zorgen dat er een kantine aanwezig is met gezond eten”, voegt Van de Linden daar nog aan toe.