Waarschuwing voor dreigende chaos bij politie

AMSTERDAM, 2 jan. - De commandant van de rijkspolitie in het district Nijmegen, F. van Etten, heeft vanochtend in zijn nieuwjaarstoespraak gewaarschuwd voor een dreigende chaos bij de Nederlandse politie.

Als oorzaken voor deze “dreigende politiele chaos”, die Van Etten na het jaar 2000 voorziet, noemde hij de sterk toenemende milieuvervuiling, toenemende zware criminaliteit, grote verkeersonveiligheid en onaanvaardbaar hoge cijfers van de kleine criminaliteit. Tegelijkertijd loopt de Nederlandse politie in sterkte steeds verder terug, aldus de commandant.

In Amsterdam blijkt het aantal overvallen op winkels en kleine bedrijven tot en met november 1990 gestegen met 25 procent ten opzichte van dezelfde periode in 1989. In 1989 werd daarvan 386 maal aangifte gedaan, het afgelopen jaar 480 maal. Dat maakte de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, drs. E. E. Nordholt, vanmorgen bekend.

Volgens Nordholt hangt deze stijging samen met de daling van het aantal straatroven en inbraken in particuliere woningen. De straatroof nam over de hele stad met 16 procent af, van 4.992 gevallen in 1989 tot 4.118 in 1990. Ook het aantal inbraken in particuliere woningen daalde sterk. In 1988 werden nog 15.066 aangiften gedaan, in 1989 waren het er 10.952 en in 1990 9.812, gemeten over de periode tot en met november. Ook het aantal bankovervallen daalde.

Nordholt pleitte voor een versterking van de stadswacht in de komende jaren tot 1.000 personen.

Het korps zal dit jaar problemen krijgen met de sterkte, verwacht hij. In 1988 werd de werving tijdelijk stopgezet vanwege budgettaire redenen. “Er moeten op welke manier ook dit jaar 400 nieuwe collega's bijkomen”, aldus Nordholt.

In Rotterdam was het aantal aangiften van vernielingen in 1990 meer dan twee keer zo groot als in het voorgaande jaar, zo bleek uit de nieuwjaarstoespraak van korpschef R. H. Hessing van de Rotterdamse gemeentepolitie. Het aantal berovingen nam toe met 35 procent, terwijl er 12 procent meer woninginbraken waren.

In Utrecht werden in 1990 minder gevallen van fietsen- en bromfietsendiefstal, woninginbraken en zakkenrollerij aangegeven, zo bleek uit de nieuwjaarstoespraak van waarnemend korpschef van de Utrechtse gemeentepolitie, mr. P. Vogelzang. Ook het aantal aangiften van geweldsmisdrijven daalde.

Daar stond een stijging van het aantal inbraken in auto's tegenover. Het “bedreigende karakter van enkele jeugdgroepen” baart de Utrechtse politie zorgen.