'Schickaria' Munchen begraaft vorst

De groene, gele en andere takken van de Duitse boulevardpers zijn door een ernstige slag getroffen. Na 64 bewogen en veelbeschreven jaren, en na twee ruilharten in de laatste paar weken, is hij nu dood: Johannes Baptista de Jesus Maria Louis Miguel Friedrich Bonifazius Lamoral, elfter Furst von Thurn und Taxis, ereridder van de Maltezer orde, erkend Partylowe in Munchen, vriend van Fidel Castro en wijlen Rudi Dutschke, ondernemend miljardair van oude adel en naar Duitse norm bovenal een excentriek van internationale topklasse.

De vorst gold onder meer als liefhebber van onconventionele jongedames en als trooster van gerenommeerde weduwen. Tot die laatste categorie behoorden ooit, naar genoegen van de in deze sector gespecialiseerde bladen, ook Jacky Kennedy en Soraya, de laatste weliswaar destijds geen weduwe maar wel ex-keizerin (van Perzie). Volgens vorst Johannes hadden die dames iets gemeen, zoals hij het zijn vrienden later op feestjes beschreef: ze waren alletwee saai en hadden ook nog “een piepstem”.

's Vorsten vriendenkring omvatte naast een paar duizend jaar oude adel (o.a. Hohenzollerns, Furstenbergs, zu Sayn-Wittgensteins) een groep jonge Beierse zeer-welgestelden die het waarmerk van de Schickeria van Munchen helpen bepalen.

Daarmee is nog niet alles over de levenslust van de vorst gezegd, want in de Beierse hoofdstad en in Rio de Janeiro, bij jaarlijkse inspecties van zijn Braziliaanse landerijen, wist hij vanwege korte affaires met jonge mannen ook nog de bijnaam Thurnvater Johannes op te doen. Hij was, zoals de Bildzeitung het met de tong uit de mond iets plastischer meldde, “beidseitig bespielbar”.

In mei 1980 trouwde de toen 53-jarige vorst met een nichtje van verarmde maar ook oude adel, de twintigjarige Mariae Gloria, gravin van Schonburg-Glauchau, om te gaan werken aan de instandhouding van de familiestamboom. De echtelieden pasten ondanks het leeftijdsverschil goed bij elkaar. De vorst hield er onder meer van om op partijtjes zijn sigaren op andermans pak uit te drukken of piranha's in het aquarium van de gastheer te doen, de jonge vorstin spoot graag zeep in bonbons voor de gasten of schroefde aan tafel de deksels van peper- en zoutvaatjes los.

En dat met die familiestamboom is het spirituele en weinig eenkennige echtpaar ook mooi gelukt. Furstin Gloria, rond haar twintigste een meisje dat door haar voorkomen en gedrag bekend stond als punkgirl, is nu een dertigjarige weduwe met drie kinderen, onder wie godlof een jongen. Terugrekenend heeft de boulevardpers mogen concluderen dat alle drie kinderen tijdens vakanties in Rio zijn verwekt, alwaar de vorst jaarlijks, weer volgens Bild-chroniqueur Raimond le Viseur(!), “opleefde en het kanon in stelling bracht”.

De nu zevenjarige Albert von Thurn und Taxis is, voor zijn oudere zusjes, de enige erfgenaam van een familievermogen dat in het begin van de vorige eeuw ontstond dank zij een Zuidduits postmonopolie en dat in 1990 op omstreeks vier miljard mark wordt geschat. Moeder, in de eerste jaren na haar huwelijk in tv-shows en bij rock-concerten bekend onder de passende bijnaam “vorstin TNT”, moet dat vermogen nu beheren. Zij kan direct aan het werk, want de vorst had juist afgelopen zomer zijn dure financiele adviseurs de laan uitgestuurd en de Duitse fiscus zou alvast een miljoenenclaim van drie cijfers voor de komma aan successierechten hebben gepresenteerd. “Nota bene op de dag van de begrafenis”, naar de Kolner Express geschokt berichtte.

Tot dat vermogen behoren, zoals de serieuze Suddeutsche Zeitung meldde, zij het op haar pagina Vermischtes (gemengd nieuws), een internationale holding die vijftig firma's en bedrijven met circa 4.000 werknemers overkoepelt. Daaronder: land- en bosbezit in Duitsland, de VS, Canada en Brazilie, kastelen, archieven, een bibliotheek van 200.000 boeken, een TNT-bank, landbouw- en onroerend-goedbedrijven, een zeer grote effectenportefeuille en bierbrouwerijen. Buiten beschouwing blijven dan nog 's werelds grootste postzegelverzameling, juwelen van Marie Antoinette, het slot in Regensburg, dat een eigen hofhouding heeft en met zijn 200 vertrekken groter is dan Buckingham Palace, een jacht van ruim tien miljoen mark en een imposante collectie auto's.

Om de gedachten nog nader te bepalen: de familie van T und T is Europa's grootste prive-bosbezitter, zij geeft jaarlijks miljoenen uit aan schenkingen, financiert een cultuurprijs en houdt in haar Regenburgse slot permanent een keuken draaiend voor behoeftigen. Die volgehouden traditionele filantropie was de weggestuurde adviseurs een doorn in het oog, zij stelden namelijk vast dat de familie inteert op haar kapitaal.

Al weken genieten de Duitse liefhebbers van de tabloid-pagina's van de laatste diensten die de vorst het openbare leven, nu eens onvrijwillig, heeft bewezen. Hij wist zelfs de massale actie 'Help Rusland!' even van de kleine voorpagina's te verdringen. Wat dat betreft had hij het zelf kunnen regisseren, zijn verscheiden, 14 december, na een tweede, mislukte harttransplantatie in een kliniek in de Beierse hoofdstad. De eerste transplantatie, eind oktober, leek geslaagd. Heel Duitsland kon het meebeleven: het gelukkige echtpaar ging in het ziekenhuis alweer opgeruimd op de foto.

Maar dat ruilhart werd toch nog afgestoten en een nieuwe transplantatie werd noodzakelijk. Glorias Furst: wieder neues Herz, 8 Stunden operiert, er starrt stumm an die Decke, luidde de kop van de Bildzeitung op 14 december. De maandag daarna, de vorst was inmiddels overleden, raakte de jonge weduwe Caroline van Monaco in het Duitse nieuws: Gloria en Caroline, die Witwen, wer trocknet ihre Tranen? Ambivalente pogingen volgden om hetzij de kundigheid van de behandelend hartspecialist alsnog in twijfel te laten trekken, dan wel de snelheid waarmee het tweede kunsthart beschikbaar was onder het hoofd “klasse-voortrekkerij” tot subsidiair thema te maken. Maar die pogingen vervluchtigden binnen enkele dagen op de lucratieve boulevard der grote publieke smarten.

Bijna twee weken heeft Johannes Furst von Thurn und Taxis in het gigantische familieslot opgebaard gelegen, honderden keren gefotografeerd in Maltezer ridderuniform tussen zes lakeien in livrei. Twee weken extra kon hij daardoor de hoofdpersoon blijven in boulevardseries onder het motto “Een rijke prachtman en ook nog een beetje foei!”.

Vorige week vrijdag droeg de bisschop van Regensburg in de basiliek van het familieslot de requiem-mis op voor vijfhonderd geselecteerden uit de wereld van de Duitse geld- en naamadel. De burgerij luisterde buiten mee bij luidsprekers. Furstin Gloria neemt nu alleen de publicitaire fakkel over. Vrijwillig of niet. Tot de keizer terugkomt of Duitsland weer wereldkampioen wordt.

    • J. M. Bik