R. Loesberg overleden

DEN HAAG, 2 jan. - De schrijver Robert Loesberg is op 46-jarige leeftijd overleden. Loesberg debuteerde in 1969 in het tijdschrift Bijster. Daarna, in het begin van de jaren zeventig, was hij enige tijd redacteur van het weekblad Propria Cures. Hij deed zich daar voor als iemand die alles en iedereen minachtte. Aan zijn redacteurschap kwam dan ook voortijdig een eind.

In 1974 en 1977 publiceerde Rober Loesberg bij uitgeverij De Arbeiderspers Enige defecten en Een eigen auto, twee boeken die sterk uiteenlopende reacties opriepen. Sommige critici, onder wie Gerrit Komrij en Maarten 't Hart, prezen Loesbergs onvoorstelbare misantropie en zijn vermogen daar vorm aan te geven. Anderen noemden hem zonder meer een sadist of zelfs een fascist. In Enige defecten, zijn belangrijkste werk, beschrijft Loesberg in een aantal verhalen steeds een hoofdpersoon met de naam Loesberg. De tijd waarin het verhaal speelt, is steeds dezelfde, maar de hoofdpersoon wordt steeds ouder.

Over het leven van Loesberg is betrekkelijk weinig bekend. Hij wilde zo min mogelijk over zijn achtergronden praten. En als hij het deed was het vaak nog verzonnen. Het Kritisch Lexicon vermeldt bijvoorbeeld dat hij in Amsterdam Nederlands studeerde. Dit is zo goed als zeker onjuist. Wat bekend is, is dat Loesberg op 6 mei 1944 in Rotterdam is geboren in een katholiek milieu met nationaal-socialistische sympathieen. Hij haalde zijn Mulo-diploma, volgde enige tijd lessen aan de Rotterdamse kunstacademie en belandde toen, zonder veel succes, in de boekhandel. Alcohol was slechts een van zijn problemen. Het einde van zijn loopbaan als actief schrijver vond plaats op 4 mei 1976. Zijn huisgenote kwam die dag om het leven bij een treinongeluk, Loesberg verloor voorgoed zijn toch al wankele evenwicht en de laatste jaren verbleef hij veel in klinieken en inrichtingen.