PvdA voorstander EG-missie naar Saddam Hussein

DEN HAAG, 2 jan. - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat minister Van den Broek vrijdag op het spoedberaad van EG-ministers van buitenlandse zaken pleit voor het sturen van een EG-afvaardiging naar Bagdad.

Het CDA zou daar alleen over willen praten als de Amerikanen uitdrukkelijk zouden laten weten geen enkel bezwaar tegen een dergelijke stap te hebben.

De missie zou wat PvdA-fractiewoordvoerder Melkert betreft, best op pad mogen gaan voordat er een gesprek plaatsvindt tussen Washington en Bagdad. Zijn voorwaarde is daarbij wel dat er een datum voor een ontmoeting tussen minister Baker en Saddam Hussein vaststaat.

Melkerts voorkeur gaat uit naar het sturen van de 'troika', de EG-aanduiding voor drie ministers van buitenlandse zaken, de fungerend voorzitter (Luxemburg), de vorige voorzitter (Italie) en de komend voorzitter (Nederland).

“Het sturen van de troika lijkt mij, op grond van precedenten, in dit geval te prefereren”, aldus Melkert. Hij voegt er aan toe dat hij geen principiele bezwaren zou hebben tegen een missie van de Luxemburgse minister Jacques Ploos alleen, die dat zelf het afgelopen weekeinde heeft gesuggereerd.

“Nu de tijd begint te dringen, moeten we niets nalaten om de ook naar mijn oordeel uiterst minieme ruimte voor een vreedzame oplossing te verkennen. Dat is ook van groot belang voor een eventuele latere besluitvorming voor een gewapende actie”, zegt Melkert.

Zijn opvatting op dit punt is versterkt door stemmen uit het Amerikaanse Congres, dat een dringend beroep op president Bush heeft gedaan zich in te spannen voor een vreedzame oplossing. “Als een datum voor een gesprek tussen Baker en Saddam Hussein vaststaat, vind ik de volgorde ondergeschikt en zou de EG ook eerst in Bagdad kunnen praten.”

CDA-buitenlandwoordvoerder Gualtherie van Weezel zou alleen voorstander zijn van een EG-missie naar Bagdad voorafgaand aan een Amerikaans-Iraakse ontmoeting als de Amerikanen expliciet zouden verklaren daar geen enkel probleem mee te hebben.

“Als dat niet gebeurt, wil ik mij houden aan de afspraak dat we alles nalaten om het Amerikaanse beleid te doorkruisen of om Saddam Hussein de indruk te geven dat hij Amerika en Europa met succes uit elkaar heeft gespeeld”, zegt het CDA-Kamerlid.

Pag. 2: CDA gekant tegen troika EG naar Irak Als er al een EG-missie naar Bagdad zou gaan, is Gualtherie van Weezel er bovendien op tegen dat deze uit de huidige ministerstroika zou bestaan. “Dat lijkt me niet zo'n aantrekkelijke gedachte. Je komt direct met de vraag te zitten van de status van de twee ministers die niet voorzitter van de EG zijn. Toen minister Van der Klaauw destijds met Arafat praatte, deed hij dat als EG-voorzitter. Voor iedereen was duidelijk dat hij dat gesprek niet voerde als Nederlands minister van buitenlandse zaken. Dat geldt nu voor de Luxemburgse voorzitter. Maar hoe zitten de Nederlandse en de Italiaanse ministers daar? Nederland is sterk tegenstander van het leggen van een koppeling tussen de Golfkwestie en het Israelisch-Palestijnse conflict, in Italie staat de regering daar veel soepeler tegenover. In een troika-missie kan dat alleen maar problemen geven; het is daarom beter de voorzitter alleen te sturen, indien er zo'n besluit wordt genomen”, aldus Gualtherie van Weezel.

De mededeling van de Belgische premier Martens dat de Belgische mijnenvegers in het Golfgebied in het geval van een gewapend conflict buiten de gevechtszone moeten blijven, heeft in Den Haag nog nauwelijks tot reacties geleid. Het CDA-Kamerlid Gualtherie van Weezel is er “niet zo van onder de indruk”, zegt hij. “Die beide mijnenvegers opereren zo ver buiten de gevaarlijke zone, dat hun aanwezigheid al nauwelijks bijdraagt aan de internationale strijdmacht.”