Omzet Gasunie stijgt met twee miljard door olieprijs en meer export

ROTTERDAM, 2 JAN. - Vorig jaar is de omzet van de Gasunie met twee miljard gulden (17 procent) gestegen tot 15,5 miljard gulden. Hoofddirecteur drs. A. H. P. Grotens van de Gasunie zei vanochtend in zijn Nieuwjaarstoespraak dat de stijging is veroorzaakt door de gestegen olieprijzen en door meer export.

Vorig jaar werd anderhalf miljard kubieke meter meer aardgas geexporteerd. In totaal leverde de Gasunie 34,4 miljard kubieke meter Aan Belgie, Duitsland, Frankrijk en Italie.

Vooral door het toegenomen gebruik van kolen als brandstof voor elektriciteitscentrales daalde de binnenlandse afzet van 40,7 tot ruim 40 miljard kubieke meter. De totaal in kaart gebrachte voorraad gas onder de Nederlandse bodem bedraagt nu 2.500 miljard kubieke meter. Dat is meer dan ooit in de geschiedenis van de Gasunie, aldus Grotens.

De directeur van de vereniging van gasbedrijven (VEGIN) drs. G. G. Groenewegen, zei vanochtend in zijn Nieuwjaarstoespraak dat in de ontsluiting van energiebronnen in Oost-Europa en het verhogen van de doelmatigheid bij de energievoorziening zoals beoogd in het plan-Lubbers, een enorme markt ligt voor de Nederlandse gasbedrijven, het VEG-gasinstituut en de Gasunie.

“In Oost-Europa liggen voor ons uitstekende mogelijkheden om in goede wisselwerking met onze bedrijven van 'Holland-Gasland' een 'Europa-Gasland' te maken”, aldus Groenewegen.

Op basis van de recente olieprijsontwikkeling verwacht de VEGIN-directeur een tweede stijging van aardgastarieven per 1 juli. Door de koppeling van de gasprijs voor kleinverbruikers aan die van gasolie en de afspraak dat er per halfjaar geen grotere stijging dan drie cent per kubieke meter wordt toegepast, is de stijging van de inkoopprijs per 1 januari beperkt gebleven tot 2,4 cent per kubieke meter. Dat betekent voor een gemiddeld gezin 80 tot 100 gulden op jaarbasis.

Tot nu toe is dat vergeleken met de afgelopen tien jaar een bescheiden stijging, zei Groenewegen. Maar als het huidige olieprijsniveau gehandhaafd blijft, verwacht hij dat er uiteindelijk over 1991 een stijging van circa 7 cent, dus ruim 200 gulden per gezin (excl. BTW) uit de bus komt.

Uit een VEGIN-enquete van eind december blijkt dat de gasbedrijven prijzen voor kleinverbruikers hanteren die uiteenlopen van 42,8 cent tot 46,8 cent per kubieke meter en dat de meeste bedrijven 44,1 cent (excl. BTW) als tarief hanteren. Daar komt nog een milieutoeslag van een half tot twee procent bij, waarmee acties voor energiebesparing worden bekostigd.

De aardgasafzet van de gasbedrijven in Nederland is vorig jaar beperkt gestegen, namelijk van 20,3 miljard kubieke meter in 1989 tot 20,8 kubieke meter in 1990. Vooral de grootverbruikers nemen, als gevolg van de economische groei, meer gas af. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden stijgt de afname van kleinverbruikers licht.

Uit een onderzoek van de VEGIN is gebleken dat geen rechtstreeks verband bestaat tussen inkomen en gasverbruik van kleinverbruikers. Veel andere factoren, zoals de gezinsgrootte, leeftijd, type woning en lokatie, spelen daarbij een rol. Daarom is het volgens VEGIN-directeur Groenewegen niet goed mogelijk via de belastingen compenserende maatregelen te nemen om het effect van gasprijsverhogingen die uit overwegingen van energiebesparing worden doorgevoerd, te compenseren.

    • Laura Starink