Moskou ontslaat top Sovjet-leger Duitsland

BONN, 2 jan. - In de 380.000 man sterke Sovjet-strijdkrachten in de vroegere DDR komen zoveel deserties, wapenverkopen aan Duitse particulieren en andere misdrijven voor, dat de commandant van die strijdkrachten, generaal Boris Snetkov, als eerst verantwoordelijke is teruggeroepen naar Moskou. Snetkov, een van de hoogste Sovjet-officieren, is inmiddels vervangen door generaal Boerlakov.

Dit melden Duitse kranten vandaag op gezag van het Sovjet-regeringsblad Izvestia. Met Snetkov zijn drie andere generaals en enkele lagere officieren van de Sovjet-legergroep “West” op soortgelijke wijze gestraft.

Volgens Izvestia wordt op het grondgebied van de vroegere DDR thans gezocht naar 145 Sovjet-deserteurs. Onder hen zijn ook officieren, onder wie een regimentscommandant en een kapitein die wapens en munitie (ook anti-tankwapens en lichte raketten) van hun regiment zouden hebben verkocht en daarna met hun gezinnen zijn ondergedoken.

In de Bondsrepubliek hebben 49 Sovjet-deserteurs de afgelopen weken om politiek asiel gevraagd. Een legerwoordvoerder in Moskou heeft de regering in Bonn gewaarschuwd dat zulke aanvragen niet mogen worden ingewilligd omdat de militairen niet politiek worden vervolgd maar het militaire strafrecht hebben overtreden. De Sovjet-strijdkrachten moeten voor eind 1993 uit de vroegere DDR zijn gerepatrieerd. De Duitse regering heeft onder meer financiele en praktische hulp toegezegd voor de (her)huisvesting van militairen in de Sovjet-Unie.

Kanselier Helmut Kohl heeft gisteren in een korte nieuwjaarstoespraak voor de Sovjet-televisie voortgezette hulp van de Bondsrepubliek en haar Westeuropese buren beloofd bij de overgang naar politiek pluralisme en een markteconomie. De kanselier bedankte de Sovjet-Unie voor haar steun bij de Duitse eenwording, die 1990 tot het “gelukkigste jaar” in de Duitse na-oorlogse geschiedenis had gemaakt.

“In 1990 hebben wij Duitsers en de volken van de Sovjet-Unie de basis gelegd voor goed nabuurschap, partnership en vriendschap, wij hopen dat de Sovjet-hervormingspolitiek succes heeft”, aldus Kohl in zijn eerste toespraak voor de Sovjet-televisie.