'Miljardenkrediet van Strauss redde de DDR in 1983'

BONN, 2 jan. - Het voortbestaan van de toenmalige DDR is in 1983 mede gered dank zij het miljardenkrediet dat zij door bemiddeling van de Beierse premier Franz Josef Strauss wist te krijgen. Dat krediet, dat door Beierse banken werd verzorgd, behoedde de DDR destijds voor een dreigend financieel bankroet. Dit zegt de vroegere DDR-deviezenleverancier, Alexander Schalck-Golodkowski, in een interview dat het eerste Duitse televisienet vanavond uitzendt. De DDR had zomer '83 betalingsproblemen die de financiering van haar invoer uit het Westen ernstig bemoeilijkten. Het krediet, waarover CSU-chef Strauss voorjaar '83 buiten medeweten van de regering in Bonn onderhandelde en dat uiteindelijk op een geheime Oostduitse rekening in Luxemburg werd gestort, was voor haar daarom een kwestie van “erop of eronder”.

Voor Bonn en Munchen was het initiatief van de conservatieve CSU-voorzitter Strauss indertijd een complete verrassing. Beierse politici als Voigt, Handlos en Schonhuber zagen er reden in om hun partij te verlaten en de rechts-radikale partij der Republikaner op te richten. Volgens Schalck-Golodkowski, die de DDR jarenlang via zijn speciale afdeling “Commerciele Coordinatie” aan deviezen moest helpen, wist het politburo van de Oostduitse Socialistische Eenheidspartij SED in de loop van de jaren tachtig eigenlijk steeds dat de DDR economisch alleen kon overleven door samenwerking met de Bondsrepubliek. Omdat staatschef en partijleider Erich Honecker zoiets “contra-revolutionair” achtte kon daarover in het SED-politburo echter niet openlijk worden gesproken, aldus Schalck.