Milieuraad geeft verdeeld advies energiebesparing

DEN HAAG, 2 jan. - De meerderheid van de Centrale Raad voor Milieuhygiene vindt dat het kabinet een aanmerkelijk intensiever beleid voor energiebesparing moet voeren dan staat aangegeven in het NMP-plus en de Nota Energiebesparing.

Dit blijkt uit een ontwerp-advies van de raad, waarin wordt aanbevolen de uitstoot van kooldioxyde elk jaar met twee procent te verminderen. Kooldioxyde, draagt het meest bij aan het broeikaseffect en ontstaat vooral door verbranding van kolen, gas en olie.

Een minderheid van de raad vindt de noodzaak voor zo'n vermindering onvoldoende en acht een besparing van die omvang niet haalbaar. De vermindering met drie tot vijf procent zoals de regering in de komende tien jaar wil bereiken zou al ambitieus zijn.

In het advies van de raad wordt onder meer gepleit voor strengere regels en structurele veranderingen in de economie. De minderheid heeft niet zulke verstrekkende standpunten en vindt dat Nederland niet alleen moet handelen. Zij verwijst naar een recent rapport van de OESO, een organisatie van Westerse industrielanden, waarin staat dat het weinig effectief en buitengewoon duur is als Nederland alleen staat in zeer vergaande maatregelen om uitstoot van kooldioxyde tegen te gaan.

Voor de gewenste energiebesparing beveelt de meerderheid van de raad onder meer aan: - Verschuivingen in de consumptie van levensmiddelen waardoor minder glastuinbouw nodig is, beperken van het gebruik van stikstof in de landbouw; - minder gebruik van kunststof, papier en energie-intensief metaal en recycling van die stoffen; - Verschuiving van particulier vervoer naar openbaar vervoer; - Het invoeren van een regulerende energieheffing, zodat energieprijzen in principe niet meer zullen dalen; - De uitstoot van kooldioxyde moet worden geregeld in vergunningen krachtens de Wet luchtverontreiniging - Verscherping van de eisen aan woningisolatie; - Als andere maatregelen te kort schieten moeten volumemaatregelen worden getroffen, vooral in het verkeer en de landbouw.