KLM en Britten stoppen met deelneming Sabena

ROTTERDAM, 2 JAN. KLM en British Airways hebben de samenwerking met de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena beeindigd. De twee luchtvaartmaatschappijen hebben hiertoe besloten omdat zij de financiele risico's van Sabena World Airlines (SWA) waarin zij ieder voor twintig procent deelnamen, te groot vonden. KLM en British Airways hadden tot 31 december de mogelijkheid uit SWA te stappen.

In juni 1989 bereikten KLM en British Airways met Sabena overeenstemming over een gezamenlijke deelneming in SWA, een dochteronderneming van de Belgische luchtvaartmaatschappij waarin Sabena zelf een belang van zestig procent had. Het was de bedoeling met SWA een uitgebreid netwerk van 75 Europese lijndiensten te ontwikkelen met als centrale luchthaven het Brusselse vliegveld Zaventem. Daartoe zou Sabena het grootste gedeelte van haar vloot van 31 vliegtuigen aan SWA verhuren.

Het samenwerkingsverband van de drie luchtvaartmaatscahapppijen stuitte al snel op verzet van de Europese Commissie. Deze liet bij monde van mededingingscommissaris Sir Leon Brittan weten de overeenkomst te zullen onderzoeken op mogelijke machtsconcentratie. De Europese Commissie vreesde vooral dat SWA op de routes Londen-Brussel en Amsterdam-Brussel een monopolieposite zou innemen.

KLM en British Arways zeggen echter dat mogelijke tegemoetkoming aan de bezwaren van de Europese Commissie niet het belangrijkste struikelblok is voor voortzetting van de samenwerking. Beide luchtvaartmaatschappijen noemen als voornaamste reden de onzekere financiele situatie van Sabena, waarin de Belgische overheid nog een meerderheidsbelang heeft van 54,5 procent. Sabena zal naar verwachting het afgelopen boekjaar afsluiten met een verlies van circa 220 miljoen gulden.

De nieuwe topman van Sabena, Pierre Godfroid, heeft van de Belgische minister van transport Jean Luc Dehaene opdracht gekregen een ingrijpende reorganisatie bij Sabena uit te voeren. Hierbij zal het staatsbelang worden teruggebracht tot minimaal 25 procent. Godfroid moet op zoek naar nieuw eigen vermogen voor Sabena. De Belgische staat heeft zelf niet voldoende financiele middelen voor Sabena beschikbaar. Omdat Sabena eerst zelf orde op zaken moet stellen, vinden KLM en British Airways het risico te groot dat dit de ontwikkeling van SWA zal vertragen.

Bovendien vrezen beide luchtvaartmaatschappijen dat de zwakke positie van meerderheidsaandeelhouder Sabena in SWA het risico met zich meebrengt dat op termijn een beroep op de minderheidsaandeelhouders voor een financiele injectie van SWA moet worden gedaan. Hierbij komt dat KLM en British Airways zelf financiele tegenslagen te verwerken krijgen door de slechte gang van zaken in de internationale luchtvaart. KLM verwacht over het huidige boekjaar, dat op 31 maart afloopt, een “aanmerkelijk verlies” te lijden.

De aandelenparticipaties van KLM en British Airways in SWA worden nu omgezet in een achtergestelde lening. KLM en BA zijn met Sabena overeengekomen dat de Belgische luchtvaartmaatschppij deze lening uiterlijk voor het eind van dit jaar zal terugbetalen. De Nederlandse en de Britse luchtvaartmaatschappij hadden ieder al ongeveer 53,5 miljoen gulden in SWA gestopt. Hierop hadden beide ondernemingen al boekverliezen van naar schatting 15 miljoen gulden genomen. Deze zullen nu worden teruggedraaid. De KLM en British Airways zouden aanvankelijk ieder circa 107 miljoen gulden in SWA steken.