Journalisten kiezen voor Woltgens

Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 2 jan. - Bij de jaarlijkse enquete onder parlementaire journalisten door het weekblad HP-De Tijd is PvdA-fractievoorzitter Woltgens tot 'beste politicus van het jaar' gekozen. Tot 'slechtste politicus' werd minister van verkeer en waterstaat, Maij-Weggen uitgeroepen. Aan de enquete van het weekblad nam minder dan de helft van de honderdzeventig parlementaire journalisten in Den Haag deel.

De journalisten konden voor de beste zowel als voor de slechtste elk drie namen invullen. Woltgens scoorde bij de 'besten' als hoogste: hij werd 36 keer genoemd, 16 keer als eerste, 11 keer als tweede en 9 keer als derde. Hij wordt op de voet gevolgd door premier Lubbers, die 30 keer werd genoemd. Op de derde plaats eindigde vice-premier Kok De nummers vier tot en met tien zijn achtereenvolgens: D66-leider Van Mierlo, VVD-leider Bolkestein, Groen Links Kamerlid Lankhorst, oud-Groen Links Kamerlid Van Es, PvdA-staatssecretaris Simons van volksgezondheid, minister van financien Hirsch Ballin en minister van economisache zaken Andriessen.

Aan Woltgens wordt door de parlementaire journalisten veel positiefs toegeschreven, onder andere: onverstoorbaar, humoristisch, niet bang voor onconventioneel optreden, aimabel, oprecht en brutaal.

Bij de 'slechtste' politici staat minister Maij Weggen ver bovenaan. Als tweede eindigt VVD-leider Bolkestein en op een gedeelde derde plaats oud-minister De Korte (VVD) en minister van WVC, d'Ancona.

Minister Maij-Weggen wordt onder andere een ongecoordineerd proefballonnenbeleid verweten, “chaos in hoofd en beleid; bovendien gewoon niet aardig', 'ze weet niet wat ze wil, ze weet niet wat ze doet, ze doet niet wat ze wil en dat wil ze niet weten', 'vleesgeworden inefficientie'.