J. van der Wilk

J. van der Wilk is benoemd tot hoofd van de hoofdafdeling zorginnovatie en consumentenbeleid bij het ministerie van WVC. Zijn benoeming is gisteren ingegaan. Van der Wilk was voorzitter van het Landelijk Patienten en Consumentenplatform. Hij was eerder als directeur van de stichting Pandora betrokken bij de oprichting van de Clientenbond (geestelijke gezondheidszorg), de stichting vertrouwenspersoon, de landelijke patientenraden en het Landelijk Patienten en Consumentenplatform.