Holland-Belgie 0 - 0

Nu de KLM weer! Wat gaat er toch altijd mis tussen Nederlanders en Belgen? Zaken doen lijkt in Belgie meer persoonsgebonden dan in het geinstitutionaliseerde Nederland. En Nederlanders kiezen in Belgie steeds niet de goede mensen om zaken mee te doen.

De (Belgische) vrouw van Amro-voorzitter Nelissen kende de voorzitter van de Belgische Generale Bank, en onder druk van Carlo de Benedetti's aanval op de moeder van de Generale Bank kwam het in 1988 tot een fusieplan tussen beide banken. Maar zodra De Benedetti met Franse hulp was geneutraliseerd, kreeg de Generale Bank een nieuwe topman, en weg was het fusieplan en daarmee de internationale strategie van de Amro.

British Airways en de KLM kwamen nadat iedereen eindeloos met iedereen had gepraat vorig jaar tot een overeenkomst met Sabena's topman Van Rafelghem. Nauwelijks is deze opgevolgd door Pierre Godfroid of de overeenkomst is van tafel en de KLM moet twaalf maanden voor 1992 een nieuwe Europese strategie bedenken.

In de tussentijd heeft ook optiebeursdirecteur Westerterp in Belgie zijn neus gestoten, heeft ex-Kempen en Co voorman, Pieter Kerdel, in Brussel een blauwtje gelopen en is Vendex' nieuwe topman onaangenaam verrast doordat Bank Brussel Lambert toch maar niet Staal Bankiers overnam.

Zou het soms komen omdat Nederlanders de verkeerde taal spreken. Zodat ze in Belgie bijna ongemerkt afdrijven naar het gezelschap van Vlamingen terwijl de Walen de dienst uitmaken en zij het beter met de Fransen kunnen vinden? Kerdel heeft zijn heil gezocht bij Paribas. Als Sabena straks terecht komt bij Air France, al dan niet gefinancierd door Suez, de eigenaar van de Generale Maatschappij, moet het antwoord ja zijn.

KLM 2

Aan de KLM ligt het natuurlijk niet dat het is misgegaan met Sabena. Dat is het grote voordeel van een joint venture met zijn drieen. Omdat British Airways nu in hetzelfde parket zit als de KLM, ligt de schuld duidelijk bij Sabena.

Toch wordt het bijna een traditie dat iedere vertrekkende KLM-topman net voor zijn afscheidsreceptie bekend moet maken dat iets niet doorgaat (Orlandini de Hilton-hotels), waarop zijn opvolger dan een nieuwe strategie mag bedenken. Zo heeft de KLM nu naar schatting een miljard gulden geinvesteerd in deelnemingen die 'strategisch' heten. Strategisch is een mooi bijvoegelijk naamwoord, dat in het bedrijfsleven steeds vaker wordt gebruikt om uitgaven aan te geven, waarvan niet duidelijk is uit te rekenen welke opbrengsten eruit voort zullen vloeien (zie ook onder: Strategische allianties).

Nu is een miljard gedeeld door het aantal vliegtuigen dat je daar vandaag de dag nog voor kunt kopen misschien een relatief gering bedrag. Maar het staat zo langzamerhand wat genant in de boeken van de verliesgevende KLM die immers zelf heeft aangegeven te laat met bezuinigen te zijn begonnen omdat eerst 'strategische' keuzes gemaakt moesten worden.

Staal Bankiers

De directie van Staal Bankiers zou uitgebreid worden met een 'senior' bankier die de herstrukturering van de bank zou helpen begeleiden.

Een maand geleden viel in de wandelgangen rond de Nederlandsche Bank al te beluisteren dat de desbetreffende man gevonden was, maar in Den Haag is hij nog niet aangetroffen. Dat kan een goed (geen paniek) of slecht (niemand durft) teken zijn. Waarschijnlijk het eerste. Staal heeft vandaag het eigen personeel verteld dat binnen 14 dagen nieuws over dit onderwerp is te verwachten. Ex-Amro bestuurder Van Westreenen ontkende desgevraagd dat hij die senior bankier is.