Drugskartels vestigen zich in Nederland

DEN HAAG, 2 jan. - Colombiaanse drugskartels zullen eigen importbedrijven openen in Nederland zodat handelaren zelf de distributie van cocaine kunnen organiseren. Het huidige beleid waarbij Colombiaanse drugshandelaren gebruik maken van de diensten van Surinamers en Antillianen die zich in Nederland bezighouden met import van zaken als koffie, vruchtesap en fruit uit Zuid-Amerika is het afgelopen jaar te weinig succesvol gebleken.

“Door te klungelig optreden van de bedrijven die hier als dekmantel dienden voor de invoer van cocaine is er veel mis gegaan. Antillianen en Surinamers hebben vaak de neiging om in een keer hun slag te willen slaan. Wij verwachten daarom dat de Colombiaanse kartels zelf een degelijk distributienetwerk zullen opzetten in West-Europa zoals dat ook al eerder in de VS is gebeurd”, zegt R. Weijenburg, coordinator van de Verdovende-middelencentrale van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI).

Uit de cijfers over het jaar 1990 die de CRI vandaag heeft gepresenteerd, blijkt dat van alle Europese landen in Nederland de grootste hoeveelheid cocaine is onderschept. In totaal is 4.288 kilo in beslag genomen. Vorig jaar was dat cijfer 1.425 en vier jaar geleden bleef het totaal nog op 274 kilo cocaine steken.

Volgens de CRI is er geen reden te veronderstellen dat Nederland speciale aandacht geniet van drugskartels. “Voor de cocainehandelaren is West-Europa een markt. Uit onderschepte transporten blijkt dat Bremen of Antwerpen net zo populair zijn als Rotterdam”, aldus Weijenburg.

De toegenomen inbeslagnames heeft volgens de CRI geen enkele invloed gehad op de omvang van de handel in cocaine. “We hebben uitgerekend dat de 2.600 kilo cocaine die we vorig jaar in IJmuiden heben onderschept - een Europees record - het kartel twintig miljoen dollar heeft gekost. Dat is voor de handelaren een te verwaarlozen bedrijfsrisico.”

De CRI constateert dat het drugskartel van Cali de concurrerende organisatie uit Medellin op de Europese markt steeds verder achter zich laat. “Het kartel van Medellin gebruikt veel geweld. Cali opereert veel zakelijker. Ze hebben marketing-deskundigen in dienst en gebruiken juridische adviseurs die zaken als douanebepalingen, im- en exportregelingen nauwkeurig bestuderen”, zegt Weijenburg. Surinamers spelen als koerier een steeds belangrijker rol. Van het aantal op Schiphol onderschepte transporten kwam 60 procent uit Suriname. Vorig jaar was dat percentage 30.

Door de Verenigde Naties is becijferd dat er jaarlijks 500 miljard gulden wordt verdiend met de handel in verdovende middelen. De CRI maakt zich in dit verband ook zorgen over de handel in cannabis. Ook hier is vorig jaar een record geboekt: de in beslag genomen hoeveelheid hasj steeg van 14.000 kilo naar 90.000 kilo.

“De winst op 1 kilo hard drugs is gelijk aan de winst die wordt gemaakt op 30 kilo soft drugs. De totale winst in de hasjhandel is dus ook aanmerkelijk en bovendien wordt het geld dat hiermee wordt verdiend niet zoals bij de cocainehandel teruggesluisd naar Zuid-Amerika maar in Nederland geinvesteerd”, aldus Weijenburg.

Vorig jaar zijn in Nederland vijf professionele hasj-kwekerijen opgespoord. Onder ideale omstandigheden werd daar hasj verbouwd. Onderzoek van het gerechtelijk laboratorium heeft uitgewezen dat de kwaliteit van de drugs - gemeten aan het TAC-gehalte, het werkzame bestanddeel - drie keer zo goed was als die van hasj uit Pakistan en Marokko.

De handel in heroine en het gebruik ervan stabiliseren zich. “Heel opmerkelijk”, noemt Weijenburg het dat voor het transport van Azie naar Europa steeds meer Nigerianen als koerier worden ingeschakeld. Het gaat meestal om studenten die in India studeren. Op Schiphol zijn het afgelopen jaar 11 Nigerianen aangehouden die per persoon gemiddeld 100 tot 600 gram in balletjes verpakte heroine hadden ingeslikt.

De Centrale Recherche Informatiedienst constateert ook dat handelaren voor drugs, zoals heroine, die in Europa steeds minder populariteit genieten, met steeds meer succes een markt weten aan te boren in Afrika. Weijenburg verwacht ook dat de slechte economische situatie en de hoge werkeloosheid in Oost-Europa een ideale voedingsbodem zullen vormen voor een toename van het aantal handelaren en gebruikers van alle mogelijke soorten verdovende middelen. Polen heeft zich inmiddels ontwikkeld tot de belangrijkste producent van amfetamine.

    • Marcel Haenen