Conditie agenten laat aardig te wensen over

ROTTERDAM, 2 jan. - Patat, de 'Chinese hap', kroketten en frikadellen: de dagelijkse kost van veel politiemensen uit de grote korpsen. Agenten eten te vet en onregelmatig, ze drinken en roken teveel en bewegen te weinig. De lichamelijke conditie van de agenten laat volgens de Landelijke Overleggroep Bedrijfsartsen politie (LOB) behoorlijk te wensen over.

Reden te over volgens LOB-voorzitter P. Slikker, tevens bedrijfsarts van de Haagse politie, om op korte termijn maatregelen te nemen die de Nederlandse politie weer fit moeten maken. Dit voorjaar wordt er in Amersfoort een congres voor personeelschefs en bedrijfsartsen van de politie gehouden. Slikker wil daar voorstellen om politieambtenaren, die niet door een regelmatig te herhalen sportkeuring heenkomen, te verplichten hun conditie op peil te brengen. Nu is de keuring niet verplicht en heeft ook de uitkomst hiervan geen consequenties voor de agent.

Als voornaamste reden voor de slechte lichamelijke conditie van politiemensen noemt Slikker de onregelmatige werktijden. Dat werkt volgens hem het onregelmatig en vet eten in de hand, evenals het vele roken en drinken. Hierdoor heeft een agent ook geen mogelijkheid zich aan te sluiten bij een sportvereniging. “De kansen op beweging die het korps biedt, worden eveneens niet benut”, zegt Slikker. De LOB-voorzitter zou daarom graag willen dat de vrijblijvendheid van de wekelijkse dienstsport komt te vervallen.

De LOB signaleert op spreekuren en keuringen een toenemend aantal klachten dat verband houdt met de slechte conditie van de politiemensen. Toch is dat niet de enige reden waarom de LOB juist nu de noodklok luidt. “Dat wordt ook ingegeven door de naderende reorganisatie en regionalisatie. Er is sprake van onderbezetting. We moeten met minder mensen meer doen”, verklaart Slikker.

De LOB wil, gesteund door de ministeries van binnenlandse zaken en justitie, de komende maanden verschillende maatregelen treffen die de conditie van de agenten moeten verbeteren. Zo zal er een voorlichtingscampagne opgezet worden die de nieuwe verplichte keuringen moet gaan begeleiden. Een foldertje uitdelen zal daarbij volgens Slikker niet helpen. “Het beste is om een soort voorbeeldgroep te creeren. Ik denk daarbij aan een aantal agenten dat gezamelijk gaat sporten, afslanken of stopt met roken.”