Bush prijst Sovjet-Unie in nieuwjaarsboodschap; Gorbatsjov erkent: fouten gemaakt

ROTTERDAM, 2 jan. - Sovjet-president Michail Gorbatsjov heeft in zijn nieuwjaarsboodschap toegegeven dat er onder zijn leiding “fouten” zijn gemaakt. Hij omschreef 1990 als “een uitzonderlijk moeilijk jaar” en voorspelde dat 1991 “een keerpunt” brengt. Gorbatsjov stelde dat economische problemen onvermijdelijk zijn als een reusachtig land zijn economische systeem wijzigt. “Daarbij komen tekortkomingen en vergissingen van recente datum - fouten door de leiding van het land, onze gezamenlijke tekortkomingen.”

De Sovjet-leider stelde dat de crisis alleen kan worden bezworen als de burgerlijke en etnische vrede bewaard blijft en als de burgers “verantwoordelijkheid en discipline, ijver in hun werk en menselijkheid in de omgang met elkaar” aan de dag leggen.

Hij maakte duidelijk dat hij, voorzien van buitengewone volmachten, geen verdere desintegratie van de Sovjet-Unie zal toestaan: “Er is voor het hele Sovjet-volk geen heiliger taak dan het handhaven en vernieuwen van de Unie waarin alle volkeren vrijwillig en goed zullen leven.”

In een boodschap aan Bush verwelkomde Gorbatsjov het einde van de Koude Oorlog, maar hij stelde dat er geen blijvende vrede zal zijn voordat de Golfcrisis is opgelost.

De Amerikaanse president George Bush heeft in televisietoespraak tot het Sovjet-volk de verbeterde betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie geprezen. Hij sprak zijn tevredenheid uit over de gemeenschappelijke opstelling van beide landen in de Golfcrisis en prees “de vastbeslotenheid waarmee u moeilijke politieke en economische veranderingen doorvoert”.

De Iraakse leider Saddam Hussein riep gisteren de Palestijnen op “de trouwelozen en hun agenten” in de bezette gebieden en elders te blijven bestrijden. Saddam onderstreepte nogmaals dat een oplossing van de Golfcrisis deel moet zijn van een vredesregeling voor het gehele Midden-Oosten met inbegrip van het Israelisch-Palestijnse conflict.

Volgens de Franse president Francoisois Mitterand is een vreedzaoplossing van de Golfcrisis nog niet uitgesloten. “Na de ontruiming van Koeweit is alles mogelijk”, zo zei Mitterand, die verder aangaf dat bij een eventuele dialoog geen enkel onderwerp vermeden moet worden.

De Duitse bondskanselier Helmut Kohl zei te hopen dat “eensgezind optreden van de gemeenschap van volkeren het mogelijk zal maken een oorlog te voorkomen”.

Kohl noemde het afgelopen jaar wegens de Duitse vereniging “een van de gelukkigste jaren in de Duitse geschiedenis”.

Hij spoorde zijn landgenoten aan samen te werken bij het oplossen van de economische problemen die de vereniging tot gevolg heeft.

Oosteuropese leiders hebben in hun nieuwjaarsredes gewaarschuwd voor de problematische tijd die hun landen te wachten staat. “Wij ontdekken dat wat er vorig jaar uitzag als een verwaarloosd huis, in feite een ruine is”, zei de Tsjechoslowaakse president Vaclav Havel. De onlangs gekozen Poolse president Lech Walesa riep op tot een eensgezinde aanpak van de economische problemen. “In deze moeilijke overgangstijd kunnen we geen politieke ruzies in de regering gebruiken”, aldus Walesa.

De Albaneese leider Ramiz Alia zei maandagavond in een radiotoespraak te geloven dat het komende jaar een keerpunt voor Albanie zal zijn. Hij riep op tot eenheid en orde.

Paus Johannes Paulus II bracht in een rede tot gelovigen op het Sint Pietersplein de hoop tot uitdrukking dat dit jaar voor alle mensen, speciaal in het Midden-Oosten, “een jaar van vrede en niet van oorlog” zal zijn. Hij kondigde bovendien aan dat hij binnenkort een encycliek zal uitbrengen waarin de hij de rooms-katholieke leer met betrekking tot sociaal-economische problemen zal behandelen. (UPI, AP, Reuter, AFP)